ปลูกมะนาวในกระถางแต่ไม่ติดผล มีทางออกแค่ทำตามนี้ติดผลดกแน่นอน

0
1182

วันนี้จะพาเพื่อนไปดูบทความการสนทนาของคุณ เรียน คุณพิชัย ประสงค์สุข กับคุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่ได้สนทนาเกี่ยวกับการ การปลูกมะนาวในกระถางไม่ติดผล จะแก้ไขอย่ างไร

พิชัย ประสงค์สุขถามว่า

ผมปลูกมะนาวไว้ในกระถาง ปัจจุบันมีอายุประมาณ 1 ปี ต้นสมบูรณ์ดี ผมใ ส่ปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ ใบเขียวงามมาก แต่ยังไม่ออกดอก ถ้าออกก็มีน้อยมาก ผมจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะทำให้มะนาวติดผลได้ดี

คุณหมอเกษตร ตอบ

การปลูกมะนาวในกระถางให้ได้ผลดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่ าง เริ่มตั้งแต่

1.การเตรียมกิ่งพั น ธุ์ เลือกกิ่งพั น ธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ควรเลี้ยงไว้ในถุงเพาะชำนานเกิน 2 เดือน ดิน ต้องโปร่งร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ตัวอย่ าง มีส่วนผสม ดินร่วนสะอาด 3 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน ทรายหย าบ และปุ๋ยคอกเก่าเล็กน้อย คลุกเคล้าให้เข้ากัน

2.แสงแดด ต้นมะนาวต้องการแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำ การให้น้ำ วันละ 1 ครั้ง ก็พอ รดพอชุ่ม แต่อย่ าให้แฉะ หากวันใดฝนตกก็ให้เว้นไป อายุที่เหมาะให้ออกดอกติดผล ต้องมีอายุ 8-12 เดือน ต้นจึงไม่โทร ม

3.การบำรุงต้นมะนาว ต้องมีธาตุอาหารครบ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม การที่ใส่ปุ๋ยคอก จะมีธาตุไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไนโตรเจนจะทำให้ใบเขียวเข้มขึ้น แต่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมน้อย ดังนั้น ควรใส่สูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 อัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะ เดือนละ 1 ครั้ง

หากต้นสมบูรณ์ดีให้เว้นการใส่ เมื่อต้นมะนาวครบ 8 เดือน ถึง 1 ปี พร้อมให้ออกดอก ต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ย เป็น 12-24-12 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอก อัตราเดียวกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่แล้วรดน้ำตามทันที อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ต้นจะออกดอกปรากฏให้เห็น

อายุเก็บเกี่ยวสำหรับมะนาวพั น ธุ์แป้นพิจิตรหรือพิจิตร 1 ให้เก็บเกี่ยวผลเมื่อมีอายุครบ 6 เดือน หลังออกดอก น้ำมะนาวจึงจะมาก ส่วนพั นธุ์อื่นๆ เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุครบ 4 เดือน หลังออกดอกหากปฏิบัติได้ตามคำแนะนำเบื้องต้น คุณพิชัย จะได้ต้นมะนาวที่ติดผลได้ดีตามความต้องการ

ที่มา technologychaoban

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here