ทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ลดการเผา เปลี่ยนฟางข้าวเป็นปุ๋ยชั้นดี

0
1338

วิธีทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว

วัสดุและอุปกรณ์

1.ฟางข้าวหรือตอซังข้าว 500-1,000 กิโลกรัม

2.น้ำหมักชี ว ภ า พที่มีจุ ลิ น ท รี ย์มีชีวิต 5-10 ลิตรต่อไร่

3.รถแทรกเตอร์

วิธีทำ

1.เกลี่ยฟางข้าวให้กระจายทั่วแปลงนา จากนั้นปล่อยน้ำสะอาดเข้ามาในนาให้ระดับน้ำสูง 3-5 เซนติเมตร

2.ใช้รถแทรกเตอร์กดให้ฟางข้าวจมน้ำ เสร็จแล้วนำน้ำหมักชีวภาพสูตรที่มีจุ ลิ น ท รีย์รดให้ทั่วแปลงนา

3.ถ้าใช้ฟางข้าวประมาณ 500-800 กิโลกรัม ให้ใช้น้ำหมัก 5 ลิตรต่อไร่ แต่ถ้าใช้ฟางข้าวประมาณ 800-1,000 กิโลกรัม ให้ใช้น้ำหมัก 10 ลิตรต่อไร่ หมักทิ้งไว้นานราว 10 วัน จนกระทั่งฟางข้าวและตอซังข้าวอ่อนนุ่มและย่ อ ยส ล า ย หลังจากนั้นก็พรวนดินและเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวได้ตามปกติเลย

แหล่งที่มา https://erc.kapook.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here