ทำแซนด์วิชอาหารปลาอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตในน้ำ ปลาโตไว

0
2380

แซนด์วิชอาหารปลา

บ่อ ห น อ งน้ำหรือคูคลอง นอกจากจะเป็นที่กักเก็บน้ำในฤดูฝน และเป็นแหล่งน้ำในฤดูแล้งแล้ว ยังใช้เลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารได้ เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย เรื่องอาหารปลาเราสามารถสร้างแหล่งอาหารให้กับปลาและสั n ว์น้ำต่างๆ ได้ ด้วยการทำแซนด์วิชอาหารปลา

วัสดุ

1.ไม้ไผ่

2.ฟางหรือผักตบชวา

3.ปุ๋ยคอก

4.น้ำหมักจุ ลิ น ท รี ย์ชี ว ภ า พ

วิธีทำ

สำหรับบ่อน้ำหรือห น อ งน้ำ จะทำแซนวิชปลาไว้ที่ริมตลิ่ง โดยใช้ลำไม้ไผ่ปักลงไปถี่ๆ ให้เป็นวงโค้งครึ่งวงกลม หากบ่อมีขนาดใหญ่ก็ควรจะทำหลายๆ จุด

ส่วนในพื้นที่เล็ก เช่น คลองไ ส้ไก่หรือคูน้ำรอบนาข้าว ก็สามารถเลี้ยงปลาได้เช่นกัน โดยใช้ไม้ไผ่เหลาแล้วสานเป็นเสวียน จากนั้นจึงนำไปปักลงไปในคลองไ ส้ไก่หรือคูน้ำ

เมื่อมีไม้ไผ่หรือเสวียนเป็นเสมือนภาชนะแล้ว จึงใส่ฟ่างหรือผักตบชวาสุมลงไปให้แน่น ใส่ปุ๋ยคอกและรดน้ำหมักจุ ลิน ท รี ย์ชี ว ภ า พ เหยียบหรือกดให้แน่น โดยทำสลับกับเป็นชั้นๆ จนเต็ม

เมื่อทิ้งไว้สักระยะ จุ ลิ น ท รีย์ในปุ๋ยคอกและน้ำหมักจุ ลิ น ท รีย์ชี ว ภ า พจะช่วยย่อยเศษพืช ทำให้เกิดห น อ นและไรแดงขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของปลา

แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here