ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สร้างรายได้ 8-9 หมื่นต่อเดือน ป้อนตลาดญี่ปุ่น

0
1709

คุณมัตร์ บัวภา เจ้าของสวนหน่อไม้ฝรั่ง 7 ไร่ ตัดหน่อได้แล้ว 3 ไร่ เล่าว่าเดิมทีนั้นในเขตนี้ไม่มีใครรู้จักหน่อไม้ฝรั่งเลย พี่ชายเป็นคนเริ่มนำมาปลูกที่นี่ครั้งแรกโดยได้ไปดูชาวสวนที่ทำอยู่ก่อนที่ ต.น้ำดุกโดยบริษัทเข้ามาส่งเสริมแต่เกษตรกรที่นั้นทำกันไม่ประสบความสำเร็จ

เ นื่ องจากหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชใหม่ชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในการปลูกประกอบกับหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการการดูแลที่ค่อนข้างละเอียด แต่พี่ชายไม่ยอมแพ้นำต้นพั น ธุ์มาปลูกที่นี่เริ่มต้นพื้นที่ 3 ไร่ก่อนโดยลงทุนทำระบบน้ำหยด

ดูแลจนหน่อไม้ฝรั่งสามารถให้ผลผลิตได้ แต่ผลผลิตก็ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรหน่อเล็กการแตกกอไม่ดีตัดขายได้วันละ 40-50 กก. ผ่านมาอีก 5-6 เดือนผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็นวันละ 200-300 บาท

และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุต้นและการบำรุงรักษาที่ดี ผลผลิตเยอะรายได้ก็เพิ่มขึ้น ช่วงแรกก็นำผลผลิตไปขายที่ตลาดหล่มสักก่อน คุณมัตร์เห็นความสำเร็จของพี่ชายจึงนำมาปลูกบ้างจนถึงวันนี้ปลูกมาได้ 4 ปีแล้ว เมื่อชาวบ้านเห็นมีรายได้ดีก็ให้ความสนใจปลูกกันเพิ่มขึ้น

ต่อมาทางบริษัทส่งออกอย่ าง บริษัท สวิฟท์ จำกัด ก็ได้เข้ามารับซื้อผลผลิตเพื่อส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยทำสัญญารับซื้อที่แน่นอนก็สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านมากขึ้น

และมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อมุ่งผลิตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพป้อนให้กับบริษัทส่งออกโดยช่วงแรกมีพื้นที่ปลูกประมาณ 50 ไร่ ต่อมาไม่นานก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีประมาณ 150-180 ราย พื้นที่ประมาณปลูก 300-400 ไร่แล้ว

จากนั้นคุณมัตร์ก็ได้เล่าถึงวิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งว่าซื้อเ ม ล็ ดพั น ธุ์จากบริษัท 3,000 บาทต่อกก. บางพื้นที่มีการปลูกจากต้นพั น ธุ์ที่มาจากเ นื้ อเ ยื่ อกันแล้ว ก็ได้ผลผลิตจะดีกว่ากันแต่ราคาเ ม ล็ ดพั น ธุ์ค่อนข้างแพง ขีดละประมาณ 600 บาท 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 ขีด ในการเพาะกล้านั้น

ถ้าอย ากให้ออกรากดีๆจะต้องน้ำเ ม ล็ ดพั น ธุ์ไปแช่น้ำก่อน 1 คืน แล้วนำมาห่อกับผ้าขาวใส่ในถุงพลาสติกอบไว้ 10 วัน พอเห็นรากเล็กๆออกมาแล้วก็ให้นำเ ม ล็ ดนั้นไปเพาะในแปลงเพาะกล้าใช้เวลา 2.5 เดือน

ก็ปลูกได้ หรืออีกวิธีหนึ่งก็หว่านลงในแปลงได้เลยแต่ต้องกำจัดวั ช พื ชที่อยู่ในแปลงให้ดีและรดน้ำเช้า-เย็นทุกวัน อย่ าให้แดดร้อน ฉีดย าป้องกันแ ม ล งมารบกวนและป้องกันโ s คเน่าโคนเ u่ า ฉีดทุก 7-10 วันครั้ง

เมื่ออายุได้ 2.5 เดือนแล้ว ย้ ายต้นกล้าลงมาปลูกในแปลงที่เตรียมไว้โดยไถตากดินไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 1 ไร่ ใช้ 3 กระสอบระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม.

ระยะห่างระหว่างร่อง 1.50 เมตร 1 ไร่ ใช้ต้นกล้า 3,500 ต้น หลังปลูก 7 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 กำมือต่อต้นรดน้ำทุก 2 วัน ให้ประมาณ 2 นาทีต่อ 10 สายน้ำหยดคุณมัตร์บอกว่า ที่สวนจะทำเป็น 2 ระบบก็คือให้แบบน้ำหยด

และระบบหัวสปริงเกลอร์แบบwี เ สื้ อ จะทดลองว่าแบบไหนจะดีกว่ากันซึ่งก็เห็นว่าระบบหัวwี เ สื้ อค่อนข้างจะดีกว่า เพราะการกระจายของน้ำไปได้ไกลกว่าประมาณ 100 ซม. จากต้นน้ำที่มีความสูง 1.50 เมตร การให้น้ำของหัวwี เ สื้ อก็ 2 นาทีเช่นกัน ให้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงทุก 7-10 วัน

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง ก็คือห น อ นหนังเหนียวฉีดพ่นทุก 7 วันครั้ง ส่วนมากจะมารบกวนในช่วงพักต้น ต้องฉีดป้องกันไว้ก่อน ช่วงเก็บหน่อก็สามารถฉีดพ่นได้เพราะไม่มีสารตกค้าง ส่วนแ ม ล งหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด ไรแดง

แต่ก่อนจะมารบกวนในช่วงหน้าแล้ง แต่เดี๋ยวนี้มาตลอดทั้งปีต้องมีการพ่นสารบ้างแต่ต้องระวังเรื่องสารตกค้างด้วย ช่วงหน้าฝนก็จะต้องฉีดพ่นย าเ ชื้ อs าบ้างเพื่อป้องกันต้นเ u่ า

หลังปลูกประมาณ 3-4 เดือน หน่อไม้ฝรั่งก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วช่วงที่หน่อโผล่ออกมาจากพ้นจากพื้นดิน 3-4 ซม.ให้ใส่หมวกไว้ที่ปลายหน่อ เพื่อป้องกันหน่อบาน

เพราะถ้าหน่อบานจะทำให้ราคาตกพออายุใกล้จะตัดได้จึงถอดหมวกออกการตัดหน่อจะตัดที่ความสูงของต้น 25 ซม.

ระยะห่างในการตัดนั้นให้ดูที่ปริมาณหน่อ ถ้าหน่อออกมามากก็จะตัดทุกวัน หน่อไม้ฝรั่งจะให้ผลผลิตเก็บนาน 2-3 เดือน แล้วพักต้น 1 เดือนจึงจะกลับมาเก็บหน่อต่อเป็นอย่ างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ช่วงพักต้นซึ่งจะดึงต้นเก่าออกและเลี้ยงต้นใหม่เพื่อเป็นต้นแม่สำหรับให้หน่อที่สมบูรณ์ต่อไป

ผลผลิตที่บริษัทรับซื้อจะมีอยู่ 5 เกรด โดยที่ทุกขนาดจะมีความย าวเท่ากันหมด 25 ซม.ต้นเขียวแต่ขนาดความใหญ่ของหน่อไม่เท่ากัน เกรดเอขนาด 10 ซม.ราคา 49 บาทเกรดบีขนาด 8 ซม.ราคา 44 บาทเกรดซี 5 ซม.ราคา 26 บาท เกรดแซดขนาด 5 ซม.ราคา 19 บาทส่วนหน่อขาว 46 บาท

ผลผลิตแต่ละครั้งไม่เหมือนกันช่วงแรกๆ นั้นจะเลี้ยงต้นแม่ให้สมบูรณ์จะได้เกรดเอ เยอะหลังจากพักต้นไปแล้วครั้งหนึ่ง จะเอาหน่อบี หน่อเอไว้เป็นต้นแม่เพื่อให้หน่อรุ่นต่อไปโดยหลุมหนึ่งเลือกไว้เพียง 5-8 หน่อ ต้นที่เหลือจะถอนทิ้งจะทำให้ได้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง

ผลผลิตหน่อที่ได้ก็จะได้ทั้งเกรดเอและเกรดบีเท่าๆกัน หน่อไม้ฝรั่งจะเก็บผลผลิต 2-3 เดือน พักต้นหนึ่งเดือน(หยุดเก็บหน่อ) ช่วงนี้จะบำรุงต้นให้สมบูรณ์เพื่อที่ต้นจะให้หน่อที่สมบูรณ์

ในช่วงที่ให้หน่อโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไร่ละ 1 กระสอบพร้อมกับพรวนดินเพื่อให้ดินร่วนซุยไม่ให้หน้าดินแข็งกระด้างเมื่อดินสมบูรณ์ต้นก็ให้หน่อที่สมบูรณ์เช่นกัน

หน่อไม้ฝรั่งตัดขายได้ทุกวัน มีรายได้ต่อวัน 4,000-5,000 บาท เดือนหนึ่งมีรายได้ 8-9 หมื่นบาท ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพียงไม่กี่ปีก็มีเงินสร้างบ้านหลังใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม คุณมัตร์ บัวภา 108 ม.8 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทร.084-8133-683

แหล่งที่มา Rakkaset Nungruethail รักษ์เกษตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here