ซีอิ๊วใบหม่อน ทำใช้เองในครัวเรือน ปลอดภัยจากสารกันบูด

0
955

วิถีกสิกรรมธรรมชาติ นอกจากจะไม่เบียดเบียนธรรมชาติแล้ว ยังจะต้องไม่เบียดเบียนตนเอง การพึ่งพาตนเองได้อย่ างยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่ง

ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแปรรูปผลผลิตจากสวนของเราเพื่อใช้ในครัวเรือน แบ่งปันหรือจำหน่ายเมื่อมีมากเกินพอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว ยังแน่ใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเองนั้นสะอาดและปลอดภั ยจากสารปรุงแต่ง สารเสริม และสารกันบูดต่างๆ ที่มักใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

ลองเริ่มจากการทำ “ซีอิ๊วใบหม่อน” ไว้ใส่ในอาหาร เพื่อเพิ่มรสอร่อยแบบธรรมชาติ ดังสูตรนี้

ข้อมูลจาก คุณกัลย ารัตน์ กาญจนพังคะ ร้านบ้านเล็กในป่าใหญ่ เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จ.ชุมพร
แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowledge/local-knowledge-detail.php?id=3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here