การปลูก และดูแลไผ่ลืมแล้ง(กิมซุง) อย่างไร ให้ออกหน่อตลอดปี

0
377

ไผ่ตงลืมแล้ง มีลำต้นสูงประมาณ 15 เมตร สีของลำไผ่ตงลืมแล้งเขียวเข้มเป็นมันไม่มีขนเ นื้ อ ลำต้นจะตันหรืออาจมีรูเล็กๆ ไม่กลวงเหมือนลำไผ่ทั่วไป น้ำหนักเฉลี่ยของหน่ออยู่ประมาณ 1.5-3.0 กิโลกรัม สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถออกหน่อยภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี การปลูกไผ่ตงลืมแล้งควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) เ นื่ องจากไผ่ตงลืมแล้วเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก เพราะต้องน้ำพื่อเลี้ยงลำต้นและสร้างหน่อโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่วงแรกของการปลูก พื้นที่ปลูกควรอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

ไผ่ตงลืมแล้ง (ไผ่กิมซุง) ปลูกง่าย โตไว ออกหน่อทั้งปี

บริเวณที่จะปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เพราะจะโดนต้นไม้ใหญ่แ ย่ งอาหารจะทำให้ไผ่ตงลืมแล้งโตช้า การปลูกเว้นระยะปลูกระหว่างต้นไว้ที่ 3 เมตร ระยะของแต่ละแถวไว้ที่ 4 เมตร ดังนั้นพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกไผ่ตงลืมแล้งได้ที่ 120 ต้น ขุดหลุมปลูกให้มีขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 1 กิโลกรัม ผสมกับดินไว้รองก้นหลุม ถ้าพื้นที่นั้นมีป ล ว กควรผสมย ากำจัดป ล ว กลงก้นหลุมไปด้วย

การปลูกไผ่ตงลืมแล้วควรวางกิ่งพั น ธุ์ให้เอียงประมาณ 45 องศา เพื่อช่วยให้ไผ่ออกหน่อได้เร็วขึ้น และหันปลายไปทางทิศตะวันออก จากนั้นกลบดินแล้วพูนดินบริเวณโคนกิ่งไผให้สูงเป็นเนิน อย่ าปล่อยให้เป็นแอ่งจนมีน้ำขังได้ จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

1.การให้น้ำ

ในช่วง 1-3 เดือนแรกหลังจากปลูก ต้นไผ่ต้องการน้ำเป็นอย่างมากมาก ควรให้น้ำวันเว้นวัน แต่ถ้าปลูกไผ่ในฤดูฝนก็ให้น้ำเฉพาะตอนที่ฝนทิ้งช่วงนานหลายวันก็พอ แต่หลังจากหมดฝนแล้วควรรดน้ำให้บ้าง อย่ าปล่อยให้ไผ่ขาดน้ำนาน เพราะในปีแรกต้นไผ่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนัก

2.การใส่ปุ๋ย

ในช่วงแรกต้นไผ่จะใช้ปุ๋ยที่รองก้นไว้ พอหลังจาก 3 เดือนแล้ว ควรใส่ปุ๋ยคอกทุกเดือน ครั้งละประมาณ 3 กิโลกรัม

3.การตัดแต่งกอไผ่ตงลืมแล้ง

เมื่อลงปลูกได้ประมาณ 3 เดือน ไผ่ตงลืมแล้วจะเริ่มแทงหน่อออกมา ซึ่งหน่อในช่วงแรกนี้เราจะใช้ทำเป็นลำต่อไป เมื่อได้ลำใหม่ขึ้นมาแล้วควรตัดเอาลำต้นเล็กออกเหลือไว้เฉพาะลำใหญ่ ควรตัดกิ่งแขนงเล็กข้างต้นออกให้โล่ง ในช่วงปีแรกจึงเป็นการไว้หน่อเพื่อบำรุงเป็นลำ ควรเลือกหน่อที่สมบูรณ์ ส่วนหน่อที่แคระแกรนหรือเบียดกันก็ควรตัดออก

4.การตัดหน่อ

ไผ่ตงลืมแล้งจะแทงหน่อตลอดปีแต่จะดกมากเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน (เมษายน-มิถุนายน) การตัดหน่อจะตัดเมื่อหน่อย าวประมาณ 1 ฟุต การตัดหน่อควรเริ่มตัดหน่อจากกลางกอก่อน แล้วขย ายวงออกมารอบนอกกอ ส่วนหน่อที่อวบใหญ่ที่อยู่ด้านนอกควรมีการเก็บไว้เพื่อใช้เป็นลำต่อไป

แหล่งที่มา https://www.forfarm.co/245/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here