สอนมือใหม่ ปลูกกระท้อน ให้ติดง่าย ผลดกและผิวสวย

0
324

กระท้อนถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทย เป็นไม้ยืนต้นซึ่งปลูกง่าย มีหลากหลายสายพั น ธุ์ แถมต้นกระท้อนยิ่งมีอายุมากเท่าไหร่ยิ่งให้ผลดีและต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงจึงนำ วิธีปลูกกระท้อน มาฝากกัน

วิธีปลูกกระท้อน ด้วยตัวเอง

สมัยก่อนนิยมปลูกกระท้อนด้วยวิธีเพาะเ ม ล็ ด จะทำให้กลายพั น ธุ์ บางครั้งอาจได้พันธุ์ที่มีคุณภาพดีกว่าต้นแม่แต่ก็มีไม่มากนัก จึงขอแนะนำวิธีปลูกด้วยต้นกล้าน เลือกหาซื้อสายพั น ธุ์ที่ชอบได้ตามตลาดต้นไม้หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ ก็ได้

ขั้นตอนแรก ต้องเตรียมดินให้พร้อมเสียก่อน ต้นกระท้อนจะเจริญงอกงามดีหากปลูกด้วยดินร่วนปนทราย เริ่มแรกให้ไถพรวนปรับหน้าดินแล้วคลุกด้วยปุ๋ยคอก มูลไก่ มูลวัว ทิ้งไว้ 10 วัน แล้วไถพรวนอีกครั้งให้ดินละเอียดร่วนซุย ดินจะได้โปร่งขึ้น รากจะไม่เ u่ า แล้วขุดหลุมให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 50 เมตร x ยาว 50 เมตร x ลึก 50 เมตร เพราะยิ่งหลุมมีขนาดใหญ่ก็จะยิ่งดี จะช่วยให้ต้นกระท้อนโตเร็วมากยิ่งขึ้น ผสมดินที่ขุดขึ้นมากับปุ๋ยคอกเก่า ๆ รองก้นหลุม ประมาณ 10 กก. ต่อหลุม

ตามด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม กลบดินผสมลงในหลุมให้พูนขึ้นกว่าระดับปากหลุมเล็กน้อย นำถุงชำต้นกระท้อนออกแล้ววางต้นกระท้อนที่เตรียมไว้ปลูกลงกลางหลุม จากนั้นกดดินให้แน่น ใช้ไม้หลักป้ายยึดลำต้นกันลมพัดโยก รดน้ำให้ชุ่ม ถ้ามีแดดจัดควรติดสแลนเพื่อเบาแดดจะทำให้ต้นกระท้อนตั้งตัวเร็วขึ้น ระยะปลูกต้นกระท้อนควรห่างกันตั้งแต่ 6 x 8 เมตร ถึง 5 x 8 เมตร เพื่อให้ไม่แ ย่ งแสงแดดและอาหารกัน ทั้งยังสะดวกต่อการเข้าห่อผลกระท้อน การเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่งอีกด้วย เพราะกระท้อนเป็นไม้ผลที่ทรงพุ่มขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาและห่อผลซึ่งจะต้องทำทุกปี จึงนิยมตัดแต่งกิ่งนำที่จะทำให้ทรงพุ่มสูงขึ้นไปออกเสีย ทรงพุ่มจะขยายออกด้านข้างแทนด้านบน จึงสะดวกในการปฏิบัติงาน

กระท้อนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ขณะเดียวกันก็ทนสภาพความแห้งแล้งได้เป็นอย่ างดี ในช่วงที่กระท้อนยังเล็กอยู่จะต้องให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอ เมื่อต้นกระท้อนเติบโตขึ้นการให้น้ำก็จะมีช่วงห่างขึ้น

อย่ างไรก็ดีในช่วงที่ต้นกระท้อนเริ่มออกช่อดอกและติดผลจะต้องให้น้ำอย่ างต่อเ นื่ อง จะช่วยให้ช่อดอกมีความสมบูรณ์ การติดผลดี ผลที่ติดแล้วจะเจริญเติบโตอย่ างสม่ำเสมอ สวนที่มีการให้น้ำดีจะทำให้ผลมีขนาดโตกว่าสวนที่ขาดแคลนน้ำ และยังลดปัญหาเรื่องผลแตกได้ ซึ่งปัญหานี้จะพบเสมอในสวนที่ขาดแคลนน้ำ

การดูแลรักษาหลังปลูก

หลังจากปลูกแล้วจะต้องคอยดูแลรักษาต้นกระท้อนอย่ างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่ากระท้อนจะเป็นไม้ผลที่ไม่ค่อยมีโ s คแ ม ล งรบกวนมากนัก แต่การบำรุงรักษาให้ดีอยู่เสมอจะช่วยให้ต้นกระท้อนเจริญเติบโตเร็วมาก การดูแลรักษาโดยทั่วไปมีดังนี้

การห่อผลกระท้อนเท่ากับขั้นตอนสำคัญในการปลูกกระท้อนให้ได้ผลงาม

การห่อผลกระท้อน ควรห่อเมื่อผลกระท้อนเริ่มมีขนาดเท่าผลมะนาว เพื่อให้ผลสวย ผิวเรียบเนียน ป้องกันแ ม ล งวันทองมาเจาะกินหรือวางไข่ ซึ่งจะทำให้ผลร่วงเสียหาย

วิธีปลูกกระท้อน

การตัดแต่งกิ่ง

ต้นกระท้อนที่ยังไม่ให้ผล เราจะตัดแต่งกิ่งเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เจริญเติบโตอย่ างเต็มที่ ส่วนต้นที่เริ่มให้ผลกระท้อนบ้างแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งที่หนาทึบออกให้โปร่งๆ เข้าไว้ โดยมีเกณฑ์การเลือกตัดแต่งกิ่งให้พิจารณาตัดกิ่งดังต่อไปนี้

1.กิ่งที่ถูกโ s คแ ม ล งเข้าทำ ล าย กิ่งแห้ง

2.กิ่งที่แน่นทึบอยู่ในทรงพุ่ม

3. กิ่งนำซึ่งมักจะเจริญเติบโตไปในแนวสูงทำให้ทรงพุ่มสูงขึ้น ควรจะตัดเพื่อควบคุมทรงพุ่มให้มีการเจริญออกทางด้านกว้างมากกว่า เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา ตลอดจนการห่อผลและเก็บเกี่ยวผลผลิต

การกำจัดวั ช พื ช

วั ช พื ชมักเจริญเติบโตได้ดีในฤดูฝน สำหรับสวนเล็กๆ สามารถใช้จอบดายหญ้าได้ แนะนำให้กำจัดวั ช พื ช 3 – 4 ครั้งต่อปี เพื่อป้องกันการแ ย่ งอาหารจากต้นกระท้อน

หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ก็เข้าสู่ช่วงพักต้น ให้บำรุงด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งเราสามารถผสมเองได้โดย ผสมกระดูกป่น แกลบ มูลไก่ มูลวัว และมูลค้างคาวมาหมักเข้าไว้ด้วยกัน ใส่รอบๆ ต้นกระท้อนปีละครั้ง พร้อมไถพรวนรอบต้นให้ดินโปร่ง ร่วนซุย และตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นกระท้อนได้รับแสงอาทิตย์เพียงพอ

ที่มาจาก กรมส่งเสริมการเกษตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here