วิธีเก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเ ม ล็ ดเพาะปลูก

0
316

การเก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์

เพราะเ ม ล็ ดพั น ธุ์คืออาหาร อาหารคือชีวิต การเก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์เป็นเรื่องง่าย ที่ใครๆ ก็ทำได้ เพื่อให้เกษตรกรมีเ ม ล็ ดพั น ธุ์เป็นของตัวเอง ลดการพึ่งพา ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้จริง

วิธีการเก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. เ ม ล็ ดแห้ง ได้แก่ บวบ ถั่วฝักย าว ผักกาด ผักคะน้า ผักชี ผักบุ้ง กะเพราและข้าว เป็นต้น
ตัวอย่ าง

บวบปล่อยให้ผลแห้งคาต้น แล้วจึงเอามีดปาดแกะเอาเ ม ล็ ดออกมาและตากเ ม ล็ ดในที่ร่ม 4-5 วัน จึงเก็บได้
ข้าวคัดเลือกเ ม ล็ ดพั น ธุ์จากรวงที่สมบูรณ์เท่ากัน เพื่อรักษาคุณภาพพั น ธุ์ข้าวที่ดีไว้

2. เ ม ล็ ดเปียก ได้แก่ พริก มะเขือ ฟักทองและแตงโม เป็นต้น
พริกกรีดเม็ดพริกสด แกะเมล็ดออก แล้วนำเ ม ล็ ดไปแช่น้ำประมาณ 1 สัปดาห์ เ ม ล็ ดที่ดีจะจมน้ำ รินน้ำออก 3-4 รอบ จนหายเ ห ม็ น นำเ ม ล็ ดไปตาก 3-4 วัน แล้วจึงเก็บ

3. เ ม ล็ ดที่มีเมือก ได้แก่ มะละกอ มะเขือเทศ และเสาวรส เป็นต้น ซึ่งมีเมือกหุ้มเ ม ล็ ด ให้นำเ ม ล็ ดไปแช่น้ำนาน 3-4 สัปดาห์ เ ม ล็ ดที่ดีจะจมน้ำ ล้างหลายๆ รอบให้สะอาด แล้วนำไปตากให้แห้งจึงเก็บได้

การตากเ ม ล็ ดพั น ธุ์นั้นให้ตากในที่ร่ม และเก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์ในที่แห้ง โดยเ ม ล็ ดพั น ธุ์จะมีอายุ 1 ปี หากแช่ตู้เย็นก็สามารถเก็บได้นานถึง 10 ปี อย่ างไรก็ตามอัตราการงอกของเ ม ล็ ดพั น ธุ์ที่เก็บไว้นานจะน้อยลง

เราควรนำเ ม ล็ ดพั น ธุ์ไปปลูกให้มากที่สุดเพื่อให้พืชได้พัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก

แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowledge/local-knowledge-detail.php?id=25

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here