ทำเกษตร 3 ขั้นตอน ถ้าเข้าใจแล้วไม่มีวันจน

0
922

1. ปลูกเพื่อเรียนรู้

คือ การจะปลูกพืชอะไรต้องปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนไม่ปลูกเยอะ พย าย ามเรียนรู้ให้เข้าใจในพืชนั้นๆ เรียนรู้ทั้งเรื่องของการเจริญเติบโต อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต โ s คแ ม ล งต่างๆ ปุ๋ย ย า เมื่อปลูกน้อยๆ แล้วเรียนรู้จนแน่ใจแล้วจึงค่อยขย ายเพิ่มอย่ าเริ่มปลูกมากๆ โดยยังไม่รู้จักมัน มันจะพาจน

2. ทำให้ออกในช่วงแพงหรือนอกฤดู

คือ เมื่อเราปลูกขั้นแรกจนเรียนรู้เข้าใจดีแล้ว เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำให้มีผลผลิตในช่วงราคาแพงหรือทำนอกฤดู เพื่อขายได้ราคาดี ไม่มีปัญหาในด้านการตลาด

3. ขายผลพลอยได้

คือ ทำพันธุ์ขายทั้ง เม ล็ ดพันธุ์ กิ่งพั น ธุ์ เพาะกล้าหรือแม้กระทั่งแปรรูปผลผลิต การขายผลพลอยได้ จะช่วยสร้างรายได้ ได้มาก อาจได้มากกว่าขายผลผลิตด้วยซ้ำ

การทำการเกษตรให้หายจน ต้องปลูกพืชเป็น 3 ระยะ จะหายจน เลี้ยงปลา ไก่ เป็ด จะมีกิน โดยเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่เลี้ยงด้วยหัวอาหาร เช่น เลี้ยงด้วยหอยเชอรี่ แหน เศษอาหาร ผลไม้ ที่เหลือในสวน

แหล่งที่มา https://kasetnana.blogspot.com/2016/06/3.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here