เลี้ยงแหนแดง ในบ่อซีเมนต์ ขายได้ราคาดี

0
1411

การเพาะเลี้ยงแหนแดงนั้นจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก เพราะปกติแล้วแหนแดงอยู่ตามแหล่งธรรมชาติที่เหมาะสมทำให้ดูเหมือนแหนแดงเลี้ยงง่าย และก็เป็นแบบนั้นจริงๆ แต่บังเอิญว่าเราต้องนำแหนแดงออกจากที่อยู่อาศัยปกติมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะนำแหนแดงมาใช้งานตามที่เราต้องการได้ง่ายขึ้น การจำลองสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติสำหรับการเพาะขย ายพั น ธุ์แหนแดงจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ

วิธีการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงขย ายพั น ธุ์แหนแดงสำหรับเป็นอาหารสั n ว์

1. เตรียมภาชนะที่เป็นภาชนะปิดหรือสภาพแวดล้อมปิด เช่น กะละมังพลาสติก ถัง อ่างบัว บ่อซีเมนต์ภาชนะที่ไม่มีสารหรือแม้แต่บ่อปูนซีเมนต์ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยหากเป็นบ่อซีเมนต์หรือบ่อปูนใหม่นั้นควรจะแช่น้ำไว้นาน 2 – 3 อาทิตย์เพื่อให้ก s ดปูนเจือจางลงหรือหมดไปก่อน หรืออาจนำขุยมะพร้าว เปลือกมะพร้าวสับหรือถ่านหุงต้มมาใส่เพื่อช่วยดูดซับก s ดปูน เมื่อเห็นว่ากรดปูนลงลงแล้วโดยสังเกตจากคราบที่ลอยอยู่บนผิวน้ำจึงปล่อยน้ำนั้นทิ้งเพื่อเติมน้ำใหม่

2. เติมน้ำลงในภาชนะจนระดับน้ำสูง 20 – 30 เซนติเมตรจากพื้นพาชนะ ซึ่งระดับน้ำนี้ไม่สำคัญมากนักแต่จะมีผลกับระดับออกซิเจนในน้ำ แหนแดงก็เป็นพืชที่ต้องการออกซิเจนเช่นเดียวกับพืชน้ำชนิดอื่นๆ

3. ใส่ดินประมาณ 5 เซนติเมตรจากระดับพื้นภาชนะ

4. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักชี ว ภ า พลงในน้ำในปริมาณ ครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำ 30 ลิตร หรือหากเป็นน้ำหมักชี ว ภ า พในปริมาณ 1 ลิตรต่อน้ำ 30 ลิตร ซึ่งวัตถุดิบสำหรับเป็นสารอาหารให้กับแหนแดงนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดหาโดยผู้เขียนเน้นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นหลัก การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมากเกินไปจะทำให้น้ำเ u่ าและอาจจะส่งผลให้แหนแดงโตช้า

5. ทิ้งไว้ให้น้ำตกตะกอน

6. นำแหนแดงที่ได้มาปล่อยลงในน้ำให้มีปริมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะหรือบ่อซีเมนต์ที่เราเตรียมไว้ เพื่อให้แหนแดงขยายตัวรวดเร็วเพราะหากพื้นที่เพาะเลี้ยงแออัดเกินไปจะทำให้การเจริญเติบโตลดลงหรือหากสถานที่เพาะเลี้ยงมีขนาดใหญ่มากก็ควรจะหาไม้หรือวัสดุใกล้เคียงมากั้นคอกให้อยู่ในบริเวณใดบริเวรหนึ่งของพื้นที่เพาะเลี้ยงแล้วจึงขยายบริเวณไม้กั้นหรือคอกออกให้กว้างขึ้นตามลำดับการเจริญเติบโตของแหนแดง

7. นำไปใว้ในพื้นที่ที่มีแดดรำไรหรือความเข้มข้นของแสง 60 – 65% จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าอยู่ในที่ร่มหรือแดดจัดกลางแจ้ง

คำถามที่พบบ่อยๆ

1. การเจริญเติบโตของแหนแดงเป็นอย่ างไร

การเจริญเติบโตของแหนแดงนั้นนับได้ว่ารวดเร็วและหากมีธาตุอาหารที่เพียงพอในน้ำและสภาพอากาศนิ่งก็จะยิ่งขย ายพั น ธุ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะสามารถขย ายพั น ธุ์ได้มากถึง 2 – 2.5 เท่าตัวในระยะเวลา 1 อาทิตย์

2. ทำไมต้องเพาะเลี้ยงไว้ในภาชนะปิดหรือในบ่อ

หากเราเลี้ยงไว้สำหรับใส่นาความพิถีพิถันในการเพาะเลี้ยงก็จะน้อยลงเพราะนำไปใช้กับพืช แต่หากใช้สำหรับเป็นอาหารสั n ว์หรือส่วนผสมอาหารสั n ว์ก็ควรจะมีระดับการรักษาความสะอาดเพราะเราให้สั n ว์กินอะไรเป็นอาหารเราก็ได้สิ่งนั้นเข้าร่างกายเช่นกันและนอกจากการควบคุมเรื่องการแปลกปลอมจากแหนชนิดอื่นและความสะอาดแล้วประโยชน์อีกอย่ างหนึ่งของการเลี้ยงในภาชนะปิดก็คือระดับการขย ายพั น ธุ์ที่รวดเร็วกว่าสภาพแวดล้อมแบบเปิด

3. ทำไมต้องใส่แหนแดงไว้ครึ่งหนึ่งของถาชนะ

การใส่แหนแดงไว้ครึ่งหนึ่งของภาชนะที่เตรียมไว้เพาะเลี้ยงจะช่วยให้การขย ายตัวของแหนแดงรวดเร็วขึ้น

4. น้ำค ล อ รี นหรือน้ำประปาใช้เลี้ยงแหนแดงได้ไหม

หากใช้น้ำค ล อ รี นเพาะเลี้ยงแหนแดงควรจะเปิดน้ำไว้ในถังหรือภาชนะเป็นเวลา 2 – 3 วันเพื่อให้สารค ล อ รี นตกตะกอนหรือเ สื่ อ มประสิทธิภาพลงก่อนที่จะนำมาเพาะเลี้ยงแหนแดง และควรจะเติมปุ๋ยหมักลงในน้ำเพื่อเพิ่มสารอาหารเพราะน้ำค ล อ รี นหรือน้ำประปานั้นผ่านกระบวนการบำบัดทำให้คุณสมบัติหรือแร่ธาตุของน้ำที่มีโดยปกติหายไป

5. ในกรณีที่ใช้บ่อซีเมนต์ใหม่ในการเพาะขย ายพั น ธุ์แหนแดงแต่ไม่แช่น้ำไว้ก s ดปูนลดลงก่อนจะส่งผลเช่นไร
ก s ดปูนจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำและเจือปนไปกับน้ำทำให้มีผลต่อแหนแดงหรือสิ่งมีชีวิตที่จะปล่อยลงในน้ำ

วิธีการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงขย ายพั น ธุ์แหนแดงสำหรับเป็นใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว

1. ขั้นตอนและวิธีการสำหรับการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด (เพราะสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไว้ได้) หรือพืชควบคุมหญ้าในนาข้าวนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลย โดยสามารถนำไปปล่อยไว้ในนาข้าวหลังจากที่เราปล่อยน้ำเข้านาและน้ำนิ่งแล้ว แต่หากจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นควรทำการเพาะเลี้ยงขย ายพั น ธุ์ให้ได้จำนวนที่มากพอสมควรก่อนที่จะนำไปปล่อยลงในแปลงนาที่ต้องการเพราะพื้นที่ขนาด 1 ไร่นั้นต้องการแหนแดงจำนวนมากถึง 40 – 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออย่างน้อย 10 – 15 กิโลกรัมสำหรับเป็นต้นพั น ธุ์ในการขย า ยพั น ธุ์แหนแดงให้คลุมทั้งแปลงนา

2. จังหวะในการปล่อยแหนแดงลงในนาข้าวนั้นควรจะเหมาะสมกับรูปแบบการทำนา หากเป็นนาดำก็สามารถปล่อยลงในแปลงนาได้โดยทันทีเพราะต้นกล้ามีขนาดโตพอสมควร แต่หากเป็นนาหว่านนั้นควรให้ต้นกล้าข้าวมีขนาด 8 – 10 เซนติเมตรจากระดับพื้นน้ำเพื่อป้องกันแหนแดงเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นกล้าข้าว

แหล่งที่มา http://www.mygreengardens.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here