ทำถั่วฟักย าวให้ดก แตกยอดเยอะ ทำตามนี้เด็ดยอดเดียวได้เพิ่ม 3-5 ยอด

0
426

ถั่วฝักย าวมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 35 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูก เกษตรกรต้องดูแลให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แต่สำหรับคุณบุญเป็ง จันต๊ะภา ปราชญ์ชาวบ้านประจำศูนย์เรียนรู้ตำบลไม้ย า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า

การปลูกถั่วฝักย าวให้ได้ผลผลิต ที่ดีนั้นนอกจากต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่ างสม่ำเสมอแล้วยังต้องอาศัยเทคนิคในการดูแล เพื่อให้ถั่วฝักย าวให้ฝักดก ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถทำได้ในขณะที่ถั่วฝักย าวกำลังเจริญเติบโต ซึ่งมีวิธีการดังนี้

เมื่อต้นถั่วฝักย าวเริ่มงอกและแตกใบเป็นลำต้นจะพบว่ามีการแตกยอดและแขนง ยอดหลักจะขึ้นสูงตามค้างที่เกษตรกรทำไว้

โดยในช่วงที่ยอดหลักของถั่วฝักย าวเริ่มขึ้นค้างสูงประมาณ 1 เมตร (ประมาณ 20 วันหลังปลูก) ให้เกษตรกรเด็ดปลายยอดออก 2 คู่ใบหรือประมาณ 1 คืบ จากนั้นยอดจะเริ่มแตกออกอีกประมาณ 3-5 ยอดตรงบริเวณข้อที่เด็ดยอด

เกษตรกรดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติจากนั้นไม่เกิน 15 วันยอดที่แตกแขนงออกไปจะเริ่มให้ดอกและให้ผลผลิตถั่วฝักย าวที่มีฝักดกกว่าต้นถั่วฝักย าวที่ไม่ได้ทำการเด็ดยอด นอกจากนั้นยังทำให้ต้นถั่วฝักย าวเป็นพุ่มและไม่สูงจนเกินไปจึงง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย

แหล่งที่มา https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5953&s=tblplant

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here