ปลูกไผ่ให้ได้ราคาดี แค่เพียง 8 เดือน ก็ขายได้

0
940

เทคนิคปลูกไผ่ให้ได้ราคาดี เพียง 8 เดือน ได้ขาย

สูตรที่ 1

เกษตรกรบ้านเสียว ม.1 ต. เ สี ย ว อ.เบ็ญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เนื่องจากไปเห็นเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีรายได้ดี จึงสนใจและได้ซื้อพั น ธุ์มาทดลองปลูก ใช้ระยะการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออกหน่อเก็บผลผลิตได้

โดยสูตรของคุณนิยมคือ ให้รดน้ำติดต่อกัน 3 วัน ในช่วงกลางเดือนมกราคม เพื่อบำรุงไผ่ตามด้วยการใส่ปุ๋ยยู เ sี ยและปุ๋ยคอกโดยทำการโรยรอบๆ ตามด้วยการรดน้ำต่อไป อีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะออกหน่อ ซึ่งจะสามารถเก็บขายได้เลย

ปัจจุบันคุณนิยมปลูกไผ่ในเ uื้ อที่ทั้งหมด 3 ไร่ โดยสามารถเก็บหน่อได้ประมาณวันละ 40 กก. นับอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่ างดีเทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือในเดือนกุมภาพั น ธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ

คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี เทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือในเดือนกุมภาพั น ธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี

สูตรที่ 2

เริ่มที่การสางกอไห้เหลือประมาณกอละ 3 ถึง 4 ลำ เน้นเหลือเฉพาะกอที่พึ่งออกใหม่ ตามด้วยการโรยปุ๋ยสูตร 25-7-7 ประมาณ 3 กำมือต่อกอและโรยทับอีกรอบด้วยปุ๋ยธรรมชาติกอละครึ่งกระสอบ จากนั้นนำฟางมาคลุมหนาประมาณ 1ฟุตและรดน้ำทุกวันจนครบ 1 เดือน ไผ่ก็จะออกหน่อมาให้เราได้เก็บผลผลิต

โดยประโยชน์ของการขายไผ่นอกฤดู คือราคาขายหน่อไผ่จะมีราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปและยังทำให้เรามีหน่อไผ่กินตลอดเวลานั่นเอง รู้แบบนี้แล้วอ่านจบก็อย่ าลืมไปทำกันนะครับ

สูตรที่ 3 การบังคับไผ่ให้ออกนอกฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.)

เป็นเกษตรกรหนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆโดยหันมาปลูกไผ่หวานสร้างรายได้ และลองผิดลองถูกจนสามารถขย ายไผ่หลายสายพั น ธุ์ อาทิ ไผ่หวาน ไผ่พั น ธุ์ปักกิ่ง ไผ่พั น ธุ์ใต้หวันลืมแล้ง ไผ่พั น ธุ์ giant (ยักษ์)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จำหน่ายสู่ตลาดภาคตะวันออกได้อย่ างกว้างขวาง ได้แนะนำการผลิตหน่อไผ่นอกฤดูหรือการกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย.ของทุกปี ไว้ดังนี้

การกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อนอกฤดู การบังคับไผ่ออกนอกฤดูหรือให้ไผ่ออกหน่อมากในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. (ผลผลิตเท่ากับ 4 เดือน ในพื้นที่ 30 ไร่ ได้ผลผลิต 1 ตันต่อวัน)

ซึ่งการบังคับให้ไผ่ออกนอกฤดูนี้จะเน้นการบำรุงต้น ในช่วงเดือนที่หน่อไม้ออกปกติตามฤดูกาล คือ ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. ส่วนวิธีการกระตุ้นก็ขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยที่มีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุต้น ดังนี้

1.ปลูก 1 เดือน ให้ปุ๋ ย ยู เ sี ย 1 ช้อนโต๊ะ สูตร 25-7-7 หรือ 46-0-0) และปุ๋ยคอก 1 ก.ก.

2.ปลูก 2 เดือน ให้ปุ๋ยปุ๋ ย ยู เ sี ย 2 ช้อนโต๊ะ สูตร 25-7-7 หรือ 46-0-0) และปุ๋ยคอก 2 ก.ก.

3.ปลูก 3 เดือน ให้ปุ๋ยยู เ sี ย 3 ช้อนโต๊ะ สูตร 25-7-7 หรือ 46-0-0) และปุ๋ยคอก 3 ก.ก.และควรเพิ่มจำนวนปุ๋ยวิทย าศาตสร์มีและปุ๋ยคอกคูณ 1 เท่าในทุกๆเดือน จนถึงเดือนที่ 6 จะต้องใส่ปุ๋ยยู เ sี ยจำนวน 6 ช้อนโต๊ะ หลังจากนี้ ไปจนกระทั่งต้นไผ่หมดอายุให้ใส่ปุ๋ยคอก 10 ก.ก. และปุ๋ ย ยู เ sี ย ในอัตรา 6 ช้อนโต๊ะ

แหล่งที่มา https://readykids.info/?p=8614

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here