ทฤษฏีและหลักการ การปักชำกิ่งโดยไม่ต้องใช้ดิน ให้อย่ างถูกวิธี ให้รากออกเยอะ

0
3436

การ ปักชำต้นไม้ คือการนำส่วนต่างๆของพืชได้แก่ กิ่ง ใบและราก มาปลูกขย ายพั น ธุ์เพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นเกิดรากและแตกต้นใหม่ แต่ที่นิยมและพบเห็นได้ทั่วไปคือการนำกิ่งหรือท่อนพั น ธุ์มาปักชำเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดี ซึ่งไม้เ นื้ ออ่อนบางชนิดสามารถตัดกิ่งออกมาปักชำลงในน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยดิน มีวิธีทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

เลือกชนิดพรรณไม้เ นื้ ออ่อนที่สามารถใช้วิธีการขย ายพรรณด้วยการปักชำกิ่งด้วยน้ำ แทนการใช้ดิน เช่น ฟิโลเดนดรอน เล็บครุฑด่าง พลูด่าง บุษบาด่าง มันดำ ไผ่ฟิลิปปินส์ฤๅษีผสมฯลฯ ควรเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนลักษณะของกิ่งชนิดนี้ให้สังเกตว่ามีเปลือกสีน้ำตาลปนเขียว (กิ่งอ่อนเกินไปมักจะเ u่ าง่าย ส่วนกิ่งแก่เกินไปก็จะออกรากย าก)

เตรียมภาชนะสำหรับปักชำ เช่น ขวดโหล ขวดแก้วเหลือใช้ นำมาเช็ดล้างทำความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดโ s คในพรรณไม้ที่ปักชำ และใส่น้ำสะอาดในปริมาณที่เกือบเต็มภาชนะ

ตัดกิ่งให้มีความย าวประมาณ 3 – 8นิ้ว โดยตัดใต้ข้อเพราะบริเวณนั้นจะมีอาหารสะสมและมีฮ อ ร์ โ ม นที่ช่วยกระตุ้นให้แตกรากใหม่ตัดเฉียงประมาณ 45 องศา (เพื่อเพิ่มพื้นที่การแตกรากได้มากขึ้น)ควรลิดใบออกให้เหลือครึ่งหนึ่ง หรือเหลือใบที่ปลายยอดสัก 3 – 4 ใบเพื่อลดการคายน้ำหากพืชชนิดนั้นออกรากย าก ควรนำไปจุ่มฮ อ ร์ โ ม นเร่งราก(โดยใช้ในอัตราตามที่ระบุในฉลาก)หรือใช้สารป้องกันเ ชื้ อราร่วมด้วย

เวลาในการปักชำควรเป็นช่วงเช้าหรือเย็นจะช่วยลดปัญหาการคายน้ำได้ซึ่งความอ่อนแก่ของกิ่งพั น ธุ์และสภาพแวดล้อมทั้งเรื่องของความชื้นและแสงนั้นมีผลต่อการเกิดราก

ควรนำไปวางบริเวณที่มีแสงส่องถึงเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากโดยที่สภาพอากาศบริเวณนั้นควรได้รับความชื้นและอุณหภูมิเหมาะสม วิธีวัดคือให้ลองลงนั่งดูถ้ารู้สึกว่าเย็นสบายตรงนั้นคือที่ที่เหมาะสำหรับวางต้นไม้ปักชำ

แหล่งที่มา https://www.baanlaesuan.com/24265/plant-scoop/cutting

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here