เพราะอะไร ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัส ในที่นาข้าว

0
6893

ถ้าปลูกไว้ใช้สอยรอบๆ พื้นที่ที่เราทำการเกษตรไม่น่าจะมีปัญหาอะไร การปลูกบนคันนาต้องมีคันขนาดใหญ่พอสมควรอย่างน้อยเมตรหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่เจริญเติบโตของมัน เวลาไถนาก็ไถตัดรากยูคาที่ลงไปตามขอบคันนาออกให้หมด จะได้ไม่ลงไปแย่งอาหารข้าว และการปลูกยูคาในนาข้าวเมื่อต้นยูคาใหญ่ขึ้นก็จะบังร่มทำให้ข้าวไม่ถูกแสงแดดและใบที่หล่นในนาก็มีส่วนทำให้ข้าวริมคันนาไม่ค่อยโต

ถ้าถามว่าการปลูกยูคาทำให้ดินเ สื่ อ มหรือไม่ขอตอบว่าพืชทุกชนิดเมื่อปลูกลงไปในดินก็ทำให้ดินเ สื่ อ ม(อาหารและน้ำในดินถูกใช้ไปในการเจริญเติบโตของพืช) อย่ างข้าวโพดหวานเวลาเราปลูกมันก็กินทั้งอาหารและน้ำในดิน และเราต้องหาอาหารและน้ำเพิ่มให้อีกอย่ างมากบางทีต้องใส่ปุ๋ยถึง 50 กก ต่อไร่

ให้น้ำแบบฝนเทียมอีกด้วย แต่พอปลูกยูคากลับไม่ให้น้ำ ให้อาหารแก่มัน ทำให้มันต้องหากินเอง มันก็หากินเก่งมากๆ ดูดทั้งน้ำทั้งอาหารที่มีอยู่ในดิน ไปใช้แล้วโตเร็วมาก ก็ทำให้ดินเ สื่ อ มโทรมเป็นธรรมดา สิ่งที่อย ากบอกคือถ้าปลูกอย่ างอื่นได้และราคาดีพอสมควรก็ปลูกไปนะครับ เอายูคาไว้หลังสุด สำหรับดินที่ไม่ดี แห้งแล้งและเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาไปดูแล แค่ทำแนวกันไฟ ปีละครั้ง

ประเทศไทย จะกลายเป็นทะเลทรายต้องการเปิดเผยความจริงแก่ทุกคน อย่ างที่หลายๆ คนคงจะเห็นในโฆษณาเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรหลายคนหันมา ปลูกต้นกระดาษโดยอ้างว่าปลูกแล้วจะรวยขึ้นทันตาเห็น ก่อนอื่นอย ากบอกก่อนว่าที่จริงต้นไม้ที่ว่านั้นก็คือ

ต้นยูคาลิปตัสที่ได้ทำการดัดแปลงพั น ธุ ก ร ร มแล้วนั่นเอง เราเป็นนักท่องเที่ยว ที่เพิ่งกลับมาจากแคมป์ปิ้งที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตามทิวเขาจะมีต้นไม้ที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันมาก ต้นไม้เหล่านั้นจะเรียงตัวกันเป็นแถวๆ ดูแล้วสวยงามสูงใหญ่ ภายหลังได้รู้ว่านั่นก็คือไร่ยูคาลิปตัส จากวิทย ากรภายในอุทย านนั้น ท่านวิทย ากรได้พูดให้เราฟังว่า

การนำต้นยูคาลิปตัสมาปลูกนั้นเป็นเรื่องs้ า ย แ ร งมาก ในหลวงท่านก็เคยดำรัสไว้ว่าชาวบ้านไม่ควรนำต้นเหล่านี้มาปลูก เพราะมันเป็นพืชต่างถิ่น ท่านวิทย ากรก็เสริมว่า

ต้นยูคาเป็นพืชเชิงเดี่ยว เมื่อปลูกแล้วจะส่งผลให้พื้นแผ่นดินในบริเวณนั้น แห้งผาก เ นื่ องจากมันจะดูดซึมน้ำอย่ างรวดเร็วและต้องการน้ำมาก ทำให้รากของต้นๆ หนึ่ง อาจย าวได้ถึง 20 เมตรเลยทีเดียว เมื่อดินบริเวณนั้น ถูกดูดน้ำจนหมดผืนดิน ก็จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด

ว่าแล้ว วิทย ากรก็หยิบดินให้เราดู แล้วโปรยลงพื้น มันคือทรายชัดๆ แทนที่จะเป็นดินในป่าแบบนี้ แล้วเราอย ากให้ทุกคนคิดดู ถ้ามีการปลูกต้นเป็นจำนวนมากผู้คนได้ผลกำไรอย่ างงอกงามในการทำธุรกิจกับแผ่นดินของชาติ แต่นานๆไปเล่าจะเกิดอะไรขึ้น

ผืนแผ่นดินไทยในอนาคตก็มีโอกาสจะกลายเป็นทะเลทรายได้ ไม่ใช่ว่าการปลูกต้นไม้ ไม่ใช่เรื่องดี แต่สำหรับเจ้าต้นยูคานี้ เป็นต้นไม้ที่ไม่ควรอย่ างยิ่งที่จะปลูกในภูมิภาคแบบประเทศไทยเลย

แหล่งที่มา http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=18085.0
Credit By >>> Dek-d

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here