ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยราคาแพง วิธีทำฮ อ ร์โ ม นใช้เร่งยอด จากน้ำซาวข้าวเพียง 7 วัน

0
1107

วิธีทำฮ อ ร์ โ ม นใช้เร่งงาม ทำข้าวเศษ เอาไว้รดต้นชะอม

ส่วนผสม

1. ข้าวที่เหลือ 1 ส่วน

2. น้ำเปล่า ปริมาณต้องมากกว่าข้าว 1 เท่า

3. น้ำตาลทรายแดง 1/2 ช้อนโต๊ะ

4. ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วหวาน 1/2 ช้อนโต๊ะ

5. หั ว เ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ ( EM ) 1 ช้อนโต๊ะ

6. ขวดโหล

7. ขวดพลาสติก

วิธีทำ

1. ผสมข้าวเหลือกับน้ำเปล่าลงในขวดผสมให้เข้ากัน ( น้ำเปล่าต้องมากกว่าข้าว 1 เท่า )

2. ใส่น้ำตาลทรายแดง ,ซีอิ้วดำ และหัวเชื้อจุลินทรีย์ ตามลงไป แล้วผสมให้เข้ากัน

3. ปิดฝาขวดโหลให้แน่น ห้ามเปิดฝาขวดเด็ดขาด ( อย่ าเทเต็มขวดโหล ให้เหลือช่องว่างไว้อย่ างน้อย 1/4 )

4. ห มั กไว้ 7 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดด

5. ครบ 7 วันแล้ว กรองเอาแต่น้ำเทใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ ส่วนเศษข้าวนำไปฝังดินเพื่อเป็น ปุ๋ ย

การนำไปใช้

1.เทน้ำหมักเศษข้าว 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตร ใช้รดหรือฉีดพ่นต้นไม้ ทุกๆ 5 – 7 วัน เพื่อบำรุงพืชผัก และเพิ่มจุ ลิ น ท รี ย์ในดิน

2.ควรเก็บรักษาไว้ในปิดฝาและวางไว้ในที่ร่ม ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน 5 – 6 เดือน เมื่อนำไปฉีดพ่นในแปลงผัก ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และคุณภาพดี มีขนาดใหญ่มีความแข็งแรงต้านทาน ต่ อ โ s ค นอกจากนี้ยังมีผลทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น เ นื่ องจากไม่ต้องใช้

3.ควรห ลี กเ ลี่ ย งการใช้ฮอร์โมนไข่ร่วมกับส า ร เ n มีและควรมีการบำรุงแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้ฮอร์โมนจาก พื ช ผัก ผลไม้ก็สามารถทำให้ผลผลิตดีขึ้น และควรมีการใช้ฮ อ ร์โ ม นอย่ างต่อเ นื่ อง

แหล่งที่มา https://r-sim100.com/?p=6067

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here