กรมป่าไม้ ปลดล็อก 158 ชนิด อนุญาติให้ตัดได้

0
2096

กรมป่าไม้ปลดล็อกให้ตัด ไม้หวงห้าม 158 ชนิด ไม้หาย ากอีก 13 ชนิดในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ ทั้งโฉนด นส.3 ก. ใบจอง สค.1

โดยไม่ผิดกฎหมายหลังแก้กฎหมายป่าไม้ พ.ศ.2484 ที่บังคับใช้มานานกว่า 78 ปีสำเร็จ มีผลบังคับใช้เดือน มี.ค. เผยคดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองนับสิบคดีจะถูกนิ รโ n ษกรรมทั้งหมด ชี้ที่ดินในมือเอกชน 136 ล้านไร่

ถ้าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าต้องเสียภาษีที่ดินในอัตรา 0.3-0.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปีและจะเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.2563 ต้องหันมาปลูกไม้มีค่า

ข่าวดีของคนชอบปลูกต้นไม้เมื่อกรมป่าไม้ปลดล็อกการตัดไม้หวงห้าม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐบาลได้ปรับแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่บังคับใช้มานานกว่า 78 ปี

โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรา 7 ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ า มที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการทำไม้ในที่ดินของประชาชนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กฎหมายที่ปรับแก้กำหนดให้สามารถตัดไม้ยืนต้นได้โดยไม่ผิดกฎหมายในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนด นส.3 ก. ใบจอง สค.1 เป็นต้น หรือให้ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวรอประกาศในราชกิจจาฯ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณ เดือน มี.ค. หรือเดือน เม.ย.2562

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่าทั้งนี้ กฎหมายเดิมระบุว่า “ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจบางชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้ย าง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาค ว า ย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า ไม้เก็ดเขาค ว า ย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดๆก็ตามในราชอาณาจักร ถือเป็นไม้หวงห้ามทั้งสิ้น”

แต่กฎหมายใหม่ปรับแก้เป็น ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม” ดังนั้น ให้การทำไม้โดยเฉพาะไม้มีค่า ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป หรือกล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ยกเลิกการกำหนดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินจะควบคุมเฉพาะไม้ในป่าเท่านั้น

แต่ไม้ในที่ดินตามหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินในสิทธิครอบครองสามารถตัดได้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและตัดไม้ได้สะดวก ผลของการปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพทำไม้ปลูกป่าเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น ในอนาคตใครที่มีที่ดินสามารถปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเองได้ ถ้าไม้โตแล้วอย ากตัดไปขาย ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วหรืออย ากจะเอาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ทำได้เช่นกัน

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวอีกว่า กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมไม้หวงห้าม จำนวน 158 ชนิด และไม้หาย ากอีก จำนวน 13 ชนิด คือ

1.กระเบา กระเบาน้ำ กระเบาใหญ่

2.กำจัดต้น มะแข่น แขว่น มะข่วง ลูกระมาศ

3.กำย าน

4.จันทน์ชะมด

5.จันทน์หอม

6.จันทนา จันทน์ขาว

7.ตีนเป็ดแดง เยลูต

8.ปะ กระ

9.รง รงทอง

10.สนแผง สนใบต่อ แปกลม

11.สำรอง พุงท ะ ล าย ท้ายเภา

12.แสลงใจ แสลงไหน แสลงทม แสลงเบื่อ แสงเบื่อ มะตึ่ง ตึ่งต้น บึงกา ตูมกา ตึ่งตูมกาขาว และ

13. แหลง แสลง ยวนผึ้ง ผึ้ง ลุง

ที่สำคัญผลของการแก้กฎหมายจะทำให้ผู้ที่โดนคดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองหลายสิบราย ต้องพ้นโ n ษถือว่าไม่มีความผิดต้องปล่อยตัวออกหมด เพราะกฎหมายถือว่ามีคุณประโยชน์ พวกที่ถูกคดีอาญาต้องพ้นโ n ษ ติด คุ กต้องปล่อย ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังจัดงานมหกรรมไม้มีค่าหาย าก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกไม้มีค่าทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล https://lovedara.com/06/07/2019/20861/?fbclid=IwAR3cGvWU6qTIabscMN8a2dDf7i4gZc3GBb71Ki_3qMCg5kzmqUsHWea2QvY , http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here