สูตรเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก แบบละเอียด

0
1786

วิธีการทำก้อนเ ชื้ อเห็ดหูหนู

เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในวัสดุเพาะหลายชนิด แต่ที่นิยมมากที่สุดคือuี้เลื่อยย างพาราหรือuี้เลื่อยจากไม้เ นื้ ออ่อน เช่น ไม้มะม่วง ไม้ก้ามปู เป็นต้น หากใช้uี้เลื่อยควรเป็นuี้เลื่อยกลางเก่ากลางใหม่จะดีที่สุด หากเป็นuี้เลื่อยใหม่ควรกองหมักทิ้งไว้ก่อนนำไปผสมกับสูตรอาหารอื่นๆ ที่เตรียมไว้

สูตรอาหารก้อนเ ชื้ อ

สูตรที่ 1

1.uี้เลื่อยหมัก 100 ลิตร

2.ข้าวโพดป่น 3-5 ลิตร

3.รำละเอียด 10-12 ลิตร

4.กากถั่วป่น 1 ลิตร

5.ดีเกลือ 0.1 ลิตร

6.ปูนขาว 0.5 ลิตร

7.น้ำสะอาด(โดยน้ำหนักของuี้เลื่อย) 70-75 %

สูตรที่ 2

1.uี้เลื่อยหมัก 100 ลิตร

2.ใบกระถินป่น 3-5 ลิตร

3.รำละเอียด 10-12 ลิตร

4.กากถั่วป่น 1 ลิตร

5.ดีเกลือ 0.1 ลิตร

6.ปูนขาว 0.5 ลิตร

7.น้ำสะอาด(โดยน้ำหนักของuี้เลื่อย) 70-75%

สูตรที่ 3

1.uี้เลื่อยหมัก 100 ลิตร

2.ข้าวโพดป่น 3 ลิตร

3.รำละเอียด 5 ลิตร

4.แป้งข้าวเจ้าหรือน้ำตาลทราย 2 ลิตร

5.ดีเกลือ 0.1 ลิตร

6.ปูนขาว 1 ลิตร

7.น้ำสะอาด(โดยน้ำหนักของuี้เลื่อย) 70-75 %

สูตรที่ 4

1.uี้เลื่อยหมัก 100 ลิตร

2.กากเ ห ล้ า 2 ลิตร

3.ข้าวโพดป่น 2 ลิตร

4.ใบกระถินป่น 2 ลิตร

5.แป้งข้าวเจ้าหรือน้ำตาลทราย 2 ลิตร

6.ปูนขาว 1 ลิตร

7.น้ำสะอาด(โดยน้ำหนักของuี้เลื่อย) 70-75%

วิธีหมักuี้เลื่อย

นำuี้เลื่อยมากองไว้ที่ร่มรดน้ำให้เปียกพอประมาณ ใส่ปุ๋ยคอกหมัก 3-5% ของน้ำหนักuี้เลื่อยแห้ง แล้วเติมยิบซัม 1% คลุกเคล้าแล้วทำกองสูง ๆ หมักทิ้งไว้ 15 วัน

เพื่อให้จุ ลิ น ท รีย์ย่อยสลายuี้เลื่อย ในวันที่ 15 ให้กลับกองuี้เลื่อยนำด้านในมาไว้ด้านนอก เติมหินปูน 1.5-1% เติมดีเกลือ 0.1-0.2% ของน้ำหนักuี้เลื่อยแห้ง

เพื่อเร่งการทำงานของจุ ลิ น ท รี ย์ในกองหมัก หมักทิ้งไว้อีก 15 วัน จึงนำไปใช้ได้

ขั้นตอนต่าง ๆ หลังจากเตรียมวัสดุเพาะเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

1. หลังจากเตรียมสูตรอาหารได้ แล้วให้นำส่วนผสมทั้งหมดไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วผสมน้ำให้ได้ความชื้นที่พอเหมาะประมาณ(ใช้มือบีบดูแล้วแบมือออกก้อนขี้เลื่อยยังเป็นก้อนอยู่

หากระหว่างบีบมีน้ำไหลออกมาแสดงว่าแฉะเกินไป หรือถ้าแบบมือแล้วก้อนuี้เลื่อยแตกออกแสดงว่าแห้งเกินไป)

2. บรรจุใส่ถุงพลาสติกที่ใช้เพาะเห็ด ซึ่งควรบรรจุให้หมดภายในวันเดียว ถุงก้อนเ ชื้ อควรมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กก. เมื่ออัดก้อนเ ชื้ อแน่นดีแล้ว

ใส่คอขวดพลาสติก อุดด้วยสำลีและปิดด้วยกระดาษ แล้วรัดย างให้แน่น

3. นำก้อนเ ชื้ อที่ได้ไปนึ่งกำจัดเ ชื้ อทันที ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง นับจากน้ำเดือด แล้วทิ้งไว้ให้เย็น

4. นำหัวเ ชื้ อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในเ ม ล็ ดข้าวฟ่าง ใช้ประมาณ 10-20 เ ม ล็ ดต่อก้อน เขี่ยลงในก้อนเ ชื้ อที่เย็นดีแล้ว แล้วรีบปิดปากถุงด้วยสำลีและกระดาษทันที

สถานที่ที่ใช้ถ่ายหัวเ ชื้ อเห็ดลงก้อนเ ชื้ อควรสะอาดลมสงบ วัสดุที่ใช้เขี่ยหัวเ ชื้ อควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง

5. นำก้อนเ ชื้ อที่ถ่ายหัวเ ชื้ อเห็ดลงเรียบร้อยแล้วไปบ่มไว้ในโรงบ่มก้อนเ ชื้ อต่อไป

การบ่มก้อนเ ชื้ อ

หลังจากใส่เ ชื้ อเห็ดลงในถุงก้อนเ ชื้ อแล้ว ให้นำไปบ่มในโรงบ่มเ ชื้ อหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส ในระยะ 10 วันแรกไม่ควรให้มีลมโกรกบริเวณสถานที่บ่มก้อนเ ชื้ อ เพื่อให้เส้นใยเจริญในก้อนเ ชื้ ออย่ างรวดเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน

แต่ในระยะนี้จะต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและให้ก้อนเ ชื้ อถูกแสงสว่างบ้าง เพื่อกระตุ้นให้เส้นใยมีการสะสมอาหารและรวมตัวเป็นดอกเห็ดต่อไป ในการจัดวางก้อนเ ชื้ อในโรงบ่มหากวางในแนวตั้งไม่ควรให้ถุงทับซ้อนกัน ถ้าจัดวางในแนวนอนสามารถจัดวางซ้อนกันได้ แต่ในระยะที่เส้นใยเจริญเติบโตต้องห มั่ นกลับก้อนเ ชื้ อด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก

การทำให้เกิดดอก

ในการทำให้เห็ดเกิดดอกต้องย้ ายก้อนที่มีเส้นใยเดินเต็มถุงแล้วจากโรงบ่มไปกรีดถุงไว้ที่โรงเพาะ โดยให้ถอดคอขวดพลาสติกออกแล้วรวบปากถุงมัดย างให้แน่น

ใช้มีดคมๆ กรีดข้างถุงเป็นแนวเฉียงช่วงสั้น ๆ ประมาณ 1 นิ้ว ดอกเห็ดจะออกตามแนวกรีดหากกรีดย าวเกินไปขนาดดอกที่ออกมาจะไม่เสมอกัน โรงเรือนที่เหมาะสำหรับการเพาะเห็ดหูหนู ควรเป็นโรงเรือนที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี

มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 95% อุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับการเกิดดอกคือ 25-30 องศาเซลเซียส มีระบบถ่ายเทอากาศดีและสะดวกต่อการทำความสะอาดวิธีวางก้อนเห็ดอาจวางบนชั้นแต่ละถุงห่างกันประมาณ 5-7 ซม.เช่นกัน วิธีการควบคุมความชื้นในระยะนี้

อาจใช้วิธีการพ่นน้ำฝอยๆ วันละ 2-3 ครั้ง หรือรดน้ำที่พื้นโรงเพาะก็ได้ (ถ้าใช้น้ำประปาควรพักน้ำไว้ 3-4 วัน เพื่อค ล อรีนระเหยออกไปก่อน) เห็ดหูหนูที่เพาะด้วยวิธีนี้จะเก็บผลผลิตได้หลังจากรีดข้างถุงแล้วประมาณ 10-15 วัน โดยในถุงหนึ่งๆ จะสามารถเก็บผลผลิตได้นาน 2-3 ดือน

แหล่งที่มา http://www.thaikasetsart.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here