หลักการวางระบบน้ำในสวน สิ่งสำคัญมาก ในการกำเกษตร

0
415

อย่ างที่เราทราบกันดีแล้วครับว่าน้ำนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกษตรเลยก็ว่าได้ เพื่อนๆ บางท่านถามหาพืชที่ปลูกแล้วใช้น้ำน้อยหรือทนแล้ง แต่โดยส่วนตัวผู้เขียนเองนั้นคิดว่าพืชทุกชนิดต้องการน้ำแทบทั้งสิ้น จะต้องการมากน้อยก็ว่ากันไปตามแต่พั น ธุกรรม หรือพืชบางชนิดก็อาจจะทนแล้งได้ดีแต่เชื่อเถอะว่าผลผลิตก็ด้อยถอยลงไปตามความขาดแคลนน้ำ สุดท้ายแทนที่จะมาทนั่งคิดหาพืชที่ทนแล้งเปลี่ยนเป็นการมานั่งคิดจัดการระบบน้ำในสวนดูจะมีความหวังซะกว่า ถึงแม้ว่าการจัดการหรือติดตั้งระบบน้ำในสวนจะยุ่งย ากและอาจจะต้องมีการลงทุนกันบ้าง แต่เชื่อเถอะครับว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะคุ้มค่ากับการลงทุน

การออกแบบระบบท่อเมนน้ำ

เกษตรกรหลายๆท่านที่คิดจะวางระบบท่อน้ำทางการเกษตรมักประสบกับปัญหาเรื่องแนวทางในการออกแบบบางครั้งอาจมีการว่าจ้างผู้ชำนาญการหรือวิศวกรมาวางระบบน้ำในสวนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้มีอันจะกินในแง่ของความสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีเกษตรกรอีกหลายท่านที่คิดจะออกแบบระบบด้วยตนเองในที่นี้จะเสนอรูปแบบการวางระบบท่อเมนเพื่อเป็นแนวทางดังนี้

หลักการในการวางระบบท่อเมนระบบน้ำ

มีข้อกำหนดว่า ท่อเมนใหญ่เท่าไรก็ยิ่งดีเป็นหลักเพื่อลดโหลดของมอเตอร์ปั๊มน้ำและเพิ่มแรงดันในท่อเมนระบบน้ำ แต่โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรจะใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของปั๊มน้ำ เช่น ปั๊มน้ำขนาด 1แรงม้า ท่อทางดูดและท่อทางจ่ายออกมีขนาด1นิ้วจึงเลือกท่อเมน1นิ้ว หรือ ปั๊มน้ำขนาด 2-3แรงม้าท่อทางออกของหน้าปั๊ม 2นิ้วจึงใช้ท่อเมน 2นิ้ว เป็นต้นส่วนปั๊มที่มีขนาดใหญ่กว่านี้สำหรับใช้ในระบบการเกษตรแล้วขนาดท่อออกก็ไม่เกิน 4 นิ้ว แต่ปั๊มน้ำจะมี2ชนิด คือชนิดแรงดันสูงส่งน้ำได้ไกลและแรงดันปานกลางส่งปริมาณน้ำได้มากแยกตามชนิดของใบพัดมอเตอร์ขนาดปั๊มน้ำปกติทั่วไป ขนาด0.5-3แรงม้า ใช้ฟ้า220โวลต์ 4, 5.5และ7.5 แรงม้าใช้ไฟฟ้า 380โวลต์

ระยะทางในการวางท่อเมนระบบน้ำ

สำหรับระยะทางในการใช้ขนาดของท่อเมนนั้น ในระบบสวนที่ออกแบบระบบท่อเมนเป็นระบบวนลูปหรือท่อเมนเชื่อมต่อกันทั้งระบบจะไม่ค่อยมีปัญหา ในกรณีที่เกษตรกรเดินท่อเมนไปเส้นเดียวด้านปลายปิดแนะนำท่อเมนขนาด1นิ้ว ความย าวท่อเมนไม่ควรเกิน 80 เมตร เดินท่อเมนขนาด 2 นิ้ว ความย าวท่อเมนไม่ควรเกิน 150 เมตรเดินท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ความย าวท่อเมนไม่ควรเกิน 300 เมตรปัญหาที่พบเมื่อใช้ท่อเมนในระยะย าวมากกว่าที่กำหนดคือ มอเตอร์ปั๊มน้ำเสียบ่อยหรือขดลวดไหม้ ด้านปลายท่อแรงดันน้ำลดลงมาก ท่อเมนส่วนต้นทางเสียหายเนื่องจากแรงดันของปั๊มน้ำ

อุปกรณ์ลดการกระแทกของน้ำในท่อเมน โดยจะทำหน้าที่ในการลดการกระแทกของน้ำ (Water hammer)

ปกติแล้วเมื่อมอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานจะสร้างกำลังอัดให้กับน้ำที่สูงและรวดเร็วมากดังนั้นจึงเป็นปัญหาของเกษตรกรที่ต้องซ่อมจุดข้อต่อต่างๆมีการรั่วซึมหรือชำรุดจากแรงดันน้ำดังกล่าว ในกรณีที่เกษตรกรฝังกลบท่อเมนมักจะมองไม่เห็นจุดรั่วซึม หรือเป็นการย ากลำบากในการที่จะซ่อมแซม อีกทั้งยังทำให้มอเตอร์ปั๊มน้ำกินกระแสไฟฟ้าหรือรับภาระโหลดที่สูงขึ้นในช่วงสตาร์ท ดังนั้นเกษตรกรต้องติดตั้งระบบป้องกันการกระแทกที่ต้นทางหรือท่อทางออกของมอเตอร์และปลายทางท่อเมนเพื่อลดปัญหาเหล่านี้

ว่าด้วยหลักการเดินระบบน้ำเพื่อการเกษตรภายในสวนกันดีกว่า ซึ่งจริงๆ แล้วก็มีหลักการอยู่ไม่กี่อย่ าง

1. การเลือกขนาดปั๊มหรือประเภทของปั๊มนั้นเป็นเฉพาะตัวอย่ างหนึ่ง เช่นบางท่านอาจจะเลือกใช้จากเครื่องจักรที่ตัวเองมีอยู่แล้วนำมาดัดแปลงหรือบางท่านอาจจะชอบปั๊มน้ำไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งก็ว่ากันไปตามความชอบส่วนบุคคล แต่ที่แน่ๆ ปั๊มน้ำที่นำมาใช้ก็ควรจะมีกำลังพอที่จะเดินระบบน้ำในสวนได้

2. การเลือกขนาดท่อน้ำสำหรับท่อหลักนั้นก็ควรเป็นขนาดที่ใหญ่และเหมาะสมเพื่อการไหลเวียนของน้ำที่มากและคงสภาพแรงดันไว้ได้อย่ างดี เช่นท่อน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้วสามารถส่งน้ำได้ประมาณ 30,000 – 35,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ PVC ขนาด 2 นิ้วสามารถส่งน้ำได้ประมาณ 15,000 – 18,000 ลิตรต่อชั่วโมง ดังนั้นการเลือกขนาดท่อที่เหมาะสมกับขนาดแรงขับของปั๊มน้ำและปริมาณที่ต้องการใช้จึงเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ต้องใส่ใจ

3. การเลือกอุปกรณ์หรือท่อน้ำในการติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตรนั้นก็มีความสำคัญอย่ างมากเช่นกันเพราะอุปกรณ์ต่างๆ หรือท่อน้ำนั้นก็มักจะมีราคาแพงดังนั้นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือท่อน้ำให้ถูกลักษณะจึงเป็นการลดต้นทุนและยืดอายุการใช้งานให้กับระบบน้ำในการเกษตรเช่นกัน ท่อน้ำเพื่อการเกษตรนั้นจะมีหลายราคาหลายคุณภาพสำหรับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หากเป็นท่อน้ำสำหรับระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบถาวรหรือระบบน้ำที่มีปั๊มเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นผู้เขียนก็อยากจะแนะนำว่าท่อที่สูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวปั๊มน้ำนั้นผู้เขียนแนะนำให้ใช้ท่อน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีเพื่ออายุการใช้งานที่ย าวนาน ไม่เ สื่ อ มสลายง่ายหรือชำรุดง่ายเพราะอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งไว้นั้นมักจะแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ย ากในกรณีที่เกิดการชำรุด

4. การต่อท่อน้ำไปยังพื้นที่ที่ต้องการนั้นควรจะให้มีส่วนงอน้อยที่สุดเพราะความโค้งงอของท่อจะสร้างแ ร งเ สี ย ดทานทำให้ความแรงของน้ำลดลงและทำให้ปั๊มน้ำทำงานหนักขึ้นเช่นกัน

5. การวางท่อน้ำหลักนั้นต้องดูสภาพพื้นที่เป็นหลัก หากพื้นที่ที่ต้องการวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรนั้นเป็นพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือใกล้เคียงนั้นก็ควรวางท่อน้ำหลักไว้บริเวณกึ่งกลางส่วนเพื่อให้แรงดันน้ำส่งต่อไปยังท่อย่อยได้อย่ างสม่ำเสมอทั้ง 2 ฝั่งแล้วจึงใช้ข้อต่อแบบ 4 ทางแยกสู่ท่อย่อยต่อไป หากพื้นที่ที่ต้องการนั้นเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือลักษณะใกล้เคียงที่มีหน้ากว้างแคบก็อาจจะวางท่อหลักไว้ด้านใดด้านหนึ่งได้ การวางท่อน้ำหลักในลักษณะนี้ก็เพื่อกระจายแรงดันให้ได้ทั่วถึงกัน เพราะหากวางไปด้านใดด้านหนึ่งในขณะที่พื้นที่เป็นแบบลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัสแล้วก็อาจจะทำให้สปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์หรืออุปกรณ์กระจายน้ำที่ติดตั้งไว้บริเวณท้ายๆ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะแรงดันปลายแถวไม่เพียงพอ

6. หัวสปริงเกอร์หรืออุปกรณ์กระจายน้ำนั้นจะเป็นตัวชี้วัดถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นท่อย่อย เพราะหากใช้สปริงเกอร์ตัวใหญ่นั้นท่อย่อยก็ควรจะเป็นท่อน้ำแบบ PVC หรือหากเป็นอุปกรณ์กระจายน้ำแบบมินิสปริงเกอร์หรือหัวน้ำหยดนั้นท่อย่อยก็ควรจะเป็นท่อ PE เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ส่วนการใช้เทปน้ำหยดนั้นก็จะว่ากันในบทความต่อไป

แหล่งที่มา http://www.mygreengardens.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here