การปลูกผักชีนอกฤดู ราคาสูง สร้างรายได้ เป็นกอบเป็นกำใน ช่วงฤดูฝน

0
789

เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชผักให้เหมาะสมตามฤดูกาล อย่างช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ผักที่น่าจะปลูกกันก็มีหลากหลายชนิด อาทิ คะน้า กุยช่าย บวบเหลี่ยม ผักกาดหัว ผักกาดหอม กวางตุ้งไต้หวัน ข้าวโพดหวาน หอมแดง หอมแบ่ง น้ำเต้า ผักบุ้งจีน กระเจ๊ยบเขียว มะระ ฟักเขียว แฟง แตงกวา ถั่วพุ่ม ถั่วฟักย าว พริกและมะเขือต่างๆ

อย่ างไรก็ตาม พืชเศรษฐกิจอย่ าง ผักชี หากคิดจะปลูกนอกฤดูกาลหรือย ามเมื่อฝนโปรยปรายเช่นนี้ ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะแม้ว่าสภาพชื้นแฉะและเชื้อราจะเพิ่มความลำบากในการปลูก

ทว่าราคาขายก็ขยับสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าเกิดภาวะน้ำท่วมผักชีจะยิ่งมีราคาแพงมาก ในช่วงที่ผลผลิตขาดตลาดนั้นจะมีราคาสูงถึง 180 ถึง 200 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว

เพราะเป็นพืชอวบน้ำ ผักชีจึงบอบช้ำได้ง่ายเมื่อมีฝนเทลงมา ยิ่งฝนตกตอนสายๆ เที่ยงๆ แล้วตามด้วยแดดแรงๆ ต้นที่ช้ำจะถูกแดดเผาจนเ u่ าเสียหาย วิธีปลูกผักชีในหน้าฝน ต้องเตรียมดินและแปลงปลูกให้เหมาะสม ควรใช้ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และผสมปูนขาวซึ่งมีฤ ท ธิ์เป็นด่างช่วยลดการเกิดเ ชื้ อรา ส่วนแปลงปลูกต้องเป็นหลังเต่าเพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขั ง

เ ม ล็ ดพั น ธุ์ที่มีการปลูกในปัจจุบัน คือ พั น ธุ์สิงคโปร์ และพั น ธุ์ไต้หวัน เ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีที่ซื้อตามร้านค้ามักผสมกับสารกันแ ม ล ง และความชื้นมาด้วย ควรล้างออกให้สะอาด และแช่ด้วยน้ำสะเดาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาหว่านที่แปลงเพื่อช่วยป้องกันแ ม ล งมากัดกินเ ม ล็ ดพั น ธ์ุผักชีก่อนการงอก

สำหรับการแช่อาจแช่ใส่ถังน้ำหรือใส่ห่อผ้ามัด และแช่ในถังก็ได้ ไม่ควรหว่านเ ม ล็ ดเยอะจนขึ้นเบียดกันแน่น เพราะจะทำให้ต้นเ u่ าง่าย อาจนำเ ม ล็ ดที่เตรียมไว้แล้วมาผสมกับทรายหย าบ แล้วหว่านเมล็ดไปพร้อมทรายเพื่อให้เ ม ล็ ดกระจายตัว ควรใช้ฟางข้าวที่มีการบดหรือสับขนาดสั้นๆ และไม่หว่านโปรยให้หนาจนเกินไปพร้อมทำการรดน้ำให้ชุ่ม

เมื่อต้นผักชีเริ่มงอกให้นำ “สแลน” หรือตาข่ายกรองแสงมาคลุมสูงประมาณ 1 เมตร โดยเปิดให้ผักชีได้รับแสงแดดในช่วงเช้าแล้วจึงคลุมด้วยสแลนในเวลาแดดแรง รวมทั้งคลุมตอนที่ฝนตกเพื่อลดการกระแทกของฝน

ระยะเริ่มแรกหลังการหว่านเ ม ล็ ดจะให้น้ำประมาณ 2 ครั้งต่อวัน ในช่วงเช้าเย็นทุกวัน จนถึงระยะประมาณ 30 วัน ให้เว้นช่วงวันให้น้ำประมาณ 2-3 วันต่อครั้ง โดยให้น้ำเช้าเย็นเช่นกัน สำหรับช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 สัปดาห์ ควรให้น้ำน้อยลงประมาณ 3-4 วันต่อครั้ง

การใส่ปุ๋ย

ให้ใช้น้ำแช่ปุ๋ยคอก เช่น มูลโค กระบือ ไก่ หมู โดยทำการแช่น้ำใส่ถังทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ และนำเอาส่วนที่เป็นน้ำรดในแปลงผักชีประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเป็นการร่วมกับการให้น้ำทั่วไป ทั้งนี้ให้เริ่มการให้ปุ๋ยน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากการงอก นอกจากนั้น ให้นำเศษมูลสัตว์ที่เป็นตะกอนหลังการแช่น้ำโปรยหว่านในแปลงเป็นระยะประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

ศั ต รูพืชของผักชีมักไม่พบมากนัก แต่เพื่อความมั่นใจให้ใช้น้ำต้มใบสะเดาหรือใบพืชที่มีลักษณะขม เช่น ฟ้าทะลายโ จ s บอระเพ็ด เป็นต้น รดในแปลงสัปดาห์ละครั้ง ผักชีสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 30-45 วัน ก่อนทำการเก็บเกี่ยวให้รดน้ำในแปลงให้ดินชุ่มเสียก่อนจะทำให้ถอนรากผักชีได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.puechkaset.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here