รวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาส า รคาม ขนานนามพุทธมณฑลอิ ส า น

0
1594

1.พระธ า ตุนาดูน
พระธ า ตุนาดูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม หากใครมีโอกาสมามหาส า รคามต้องแวะมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธ า ตุที่ประดิษฐานที่พระธาตุนาดูนเพื่อความเป็นศิริมงคลของ

ชีวิต ประทับใจมาก เป็นพระธาตุที่สวยงามดูยิ่งใหญ่ ดูสงบเรียบร้อยน่ามาไหว้ทุกครั้งที่ได้มา พระธ า ตุนาดูนป็นโบราณสถานที่มีอายุมากว่า 1,300 ปี ขุ ดพบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 บนที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ราษฏรบ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามวัตถุที่ขุ ดพบแล้วนำมารวมกัน ปรากฏว่าต่อเข้ากันได้รูปทรง มีการพิสูจน์และพบว่าสถูปนี้ใช้สำหรับบรรจุพระสารีริกธาตุ จึงกลายเป็นสถานที่ศักสิทธิ์และวัดคู่บ้านเมืองนาดูน

2.วนอุทย านโกสัมพี
วนอุทย านโกสัมพีหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า บุ่งลิงหรือหนองบุ่ง ในอดีตนั้นบริเวณนี้เป็นป่าดงดิ บ และยังมีป่าดอนปู่ตาหรือศาลปู่ย่ าที่คนแถวนี้รู้กัน ในปัจจุบันเป็นป่าดงดิ บแบบธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวโกสุมพิสัยอีกด้วย ที่สำคัญในวนอุทย านแห่งนี้จะมีเจ้าถิ่นขาประจำ คือน้องลิงแสมสีเทาและลิงแสมสีทอง

คอยต้อนรับเพื่อนๆ อยู่ หากใครกำลังหาที่พักผ่อนหรือที่เที่ยวมหาส า รคามอยู่ ก็อย ากแนะนำให้มาที่นี่ได้เลย

3.พระพุทธมิ่งเมือง
ต่อมาเป็น ที่เที่ยวมหาส า รคามที่เราไม่อย ากให้ทุกคนพลาดเลย คือพระพุทธมิ่งเมืองหรือพระพุทธรูปสุวรรณมาลี ที่วัดสุวรรณาวาส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในสมัยท ว า ร า ว ดี ถูกสร้าง

ด้วยหินทรายแดง ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธรูปยืนมงคล เชื่อว่าหากมากราบไหว้หรือบนบานศาลกล่าว ก็จะได้สมใจทุกประการ ดังนั้นหากใครที่ต้องการที่พึ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเคารพบูชาก็สามารถมากราบไหว้พระพุทธมิ่งเมืองที่วัดแห่งนี้กันได้นะ

4.วัดมหาชัย (วัดเหนือ)
วัดมหาชัยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมหาสารคาม เดิมมีชื่อว่า “วัดเหนือ” ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีพื้นที่กว่า 10 ไร่ ว่ากันว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นวัดที่

เลื่อมใสของชาวจังหวัดมหาส า รคาม ทำให้มักมีผู้คนมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก โดยในบริเวณวัดยังมีต้นไม้ที่หาย าก ก็คือ “ต้นสาละ” ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาปรินิพพานนั่นเอง

5.วนอุทย านชีหลง
วนอุทย านชีหลงตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากที่ชุมชนมากนัก มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีลักษณะเป็นที่ราบ จุดเด่นของที่นี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์

ของน้ำที่หล่อเลี้ยงตลอดปี จึงทำให้ดูเหมือนเป็นฝายธรรมชาติที่หน้าที่เก็บกั กน้ำ ลักษณะเป็นเกาะ ที่นี่ยังมีพั น ธุ์ไม้หาย ากหลากหลายชนิด เช่น ไม้ย าง ทองกวาว ไผ่ ข่อย ไม้พุ่มและไม้หนามต่างๆ หากใครผ่านมาก็อย ากให้แวะมาเที่ยวกัน

แหล่งที่มา:www.wongnai.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here