ไอเดียการปลูกผักในต้นกล้วยง่ายๆ ประหยัดดูแลง่าย

0
1280

วิธีปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย
การปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย ไม่ได้ย ากเย็นอะไรเลย โดยปกติแล้วเกษตรกรมักตัดต้นกล้วยแก่ทิ้งทุกครั้งที่ตัดเครือ ขอให้เจาะรูที่ต้นกล้วยในลักษณะทแยงลงไป ให้รูมีขนาด

เท่ากับแท่งดินที่ยึดร า กต้นกล้าที่ย้ ายมาจากกระบะเ พ า ะ จากนั้นจึงเอาต้นกล้า (ผักสลัด) ยั ดใส่ลงไปในรูของต้นกล้วยที่เจาะไว้ โดยจำนวนรูที่จะเจาะหรือจำนวนผักที่จะปลูก จากนั้นก็ไม่ต้องรดน้ำให้ผักที่ปลูกหรือรดน้ำให้ต้นกล้วยแต่อย่ างใด จะทำเพียงอย่ างเดียวคือ

คอยค้ำยันไม่ให้ต้นกล้วยล้ มเท่านั้น จากนั้น ประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับอายุของผักที่ปลูก ก็เก็บเกี่ยวผักไปขายได้เลย ผักสลัดที่ ปลูกมีรสชาติดีมาก หวาน และกรอบ ใบเป็นเงางาม

ทั้งนี้เป็นเพราะต้นกล้วยมีธาตุโพ แท สเ ซี ย มสูงนั่นเอง ใครจะนำวิธีนี้ไปทดลองปลูกก็ได้ แต่อายุผักที่ปลูกไม่ควรจะย าวนานเกิน 40 วัน เพราะต้นกล้วยจะโทรมและเหี่ยวแห้งต า ย

เสียก่อน ผักที่ปลูกควรเป็นผักกินใบที่ไม่ต้องการแสงแดดที่แรงมากนัก เพราะใบของกล้วยจะช่วยพรางแสงแดดได้บางส่วน
แหล่งที่มา: sentangsedtee

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here