มะค่าโมง ไม้มีค่าทางเศษรฐกิจ ไม้ห ว งห้ า มประเภท ก. อนุญาตปลูกได้ทุกพื้นที่

0
2200

มะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางและเป็นไม้เ นื้ อแข็งที่นิยมนำมาก่อสร้างบ้านเรือนและแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง อาทิโต๊ะทำงาน โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะรับแขกและเก้าอี้ เป็นต้น เพราะเนื้อไม้มีความทนทานและมีสีเหลืองอมแดงสวยงาม

ประโยชน์มะค่าโมง

1.ไม้มะค่าโมงเป็นไม้เ นื้ อแข็ง ไม้มีลวดลายสวยงามมีสีน้ำตาลอมแดง นิยมใช้แปรรูปเป็นไม้แผ่นปูพื้น ไม้วงกบ เสาบ้าน และไม้ชายคาสำหรับก่อสร้างบ้านและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

2.เปลือกมะค่าโมงมีน้ำฝาด นิยมใช้สำหรับฟอก ห นั ง

3.ฝักอ่อนนำเ นื้ อเ ม ล็ ดมาต้มรับประทาน ทั้งรับประทานเป็นของคบเคี้ยวและรับประทานคู่กับอาหารอื่นๆ

4.เ ม ล็ ดแก่นำมาเ ผา ไฟหรือคั่วรับประมาณให้รสมัน

การปลูกเพาะต้นกล้าด้วยเ ม ล็ ด

โดยนำฝักแก่มะค่าโมงมาแกะเ ม ล็ ดออก จากนำตัดส่วนเ ยื่ อที่หุ้มบริเวณฐานเ ม ล็ ดออกและตัดหรือขูดบนพื้นปูนให้เห็นเ นื้ อเ ม ล็ ดด้านในเล็กน้อย

ก่อนจะแช่น้ำไว้ 1 คืน หรือหากไม่ใช้การตัดเ ยื่ อหุ้มออกก็ให้นำเ ม ล็ด มาแช่ในน้ำร้อนประมาณ 1 นาที แล้วทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำมาเพาะในถุงเพาะชำ ทั้งนี้วัสดุเพาะชำให้ใช้ดินผสมกับปุ๋ ยคอกและทรายเล็กน้อย อัตราส่วนดิน:ทราย:ปุ๋ยคอกที่ 1:2:1

นอกจากนั้น อาจใช้วิธีกลบเ ม ล็ ดลงแปลงเพาะและหลังจากนั้นจะเริ่มงอกให้เห็นค่อยย้ า ยเ ม ล็ ดลงถุงเพาะชำและดูแลจนกล้าแข็งแรง ที่อายุประมาณ 8 เดือน ถึง 1 ปี ก่อนนำลงปลูกจะงอกประมาณ 10-20 วัน หลังการเพาะ

การปลูก

การปลูกมะค่าโมง ควรปลูกด้วยต้นกล้าที่มีอายุ 8-12 เดือน และควรปลูกในต้นฤดูฝนเพื่อให้ต้นสามารถเติบโต และตั้งตัวได้ มีระยะปลูกประมาณ 6-8 x 6-8 เมตร และหากเข้าหน้าแล้งควรให้น้ำเป็นระยะ และให้หาฟางข้าวหรือเศษใบไม้มาคลุมไว้รอบโคนต้น ทั้งนี้การเติบโตของลำต้นที่ปลูกแล้ว 1 ปี จะสูงได้ประมาณ 2.5 เมตร และการขย ายตัวของเส้นรอบวงน้อยกว่า 1 เซนติเมตร/ปี ทั้งนี้ มะค่าโมงจะมีอายุการตัดที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างบ้าน ประมาณอายุ 25-30 ปี

ขอบคุณภาพจาก phargarden.com,/ suthorn.com/, http://พะยูง.com/, biogang.net/, http://adeq.or.th/,https://puechkaset.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here