วิธีกรองน้ำสะอาด ด้วยสิ่งของจากธรรมชาติ ทราย ถ่าน กรวด สำลี

0
2977

วิธีกรองน้ำสะอาดแบบง่ายๆ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.ทราย

2.ถ่าน

3.กรวดละเอียดหรือหิน

4.สำลี / ผ้าขาว

5.ขวดน้ำใหญ่แบบใส

ขั้นตอนการกรองน้ำให้สะอาด

สิ่งที่ต้องเตรียม

ตัดขวดพลาสติกออก ประมาณ 1/4 ส่วน (โดยให้ด้านปากขวดมีความย า วกว่าก้นขวด) จากนั้นคว่ำปากขวดที่ตัดลง แล้วนำส่วนที่เหลือเตรียมไว้เป็นฐานรองน้ำ โดยเรียงลำดับการใส่ดังนี้

1.ใส่สำลีลงไปชั้นแรก อัดให้แน่นๆ

2.ใส่ทรายละเอียดเติมลงไป

3.กรวดละเอียด หรือ หิน

4.ถ่าน

5.กรวดห ย า บ ใส่ชั้นบนสุด

6.จากนั้นเทน้ำส ก ป ร กลงไป รอสักพักจะได้น้ำสะอาด(กว่าเดิม)มาใช้งาน

ควรเทวัตถุดิบในแต่ละชั้นในสัดส่วนเท่าๆ กัน

ตัวอ ย่ างการกรองน้ำให้ใสสะอาดกว่าเดิม

ทดลองกรองน้ำส ก ป ร ก

วิธีกรองน้ำสะอาดแบบง่ายๆ ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ  ทราย ถ่าน กรวด สำลี

จะเห็นได้ว่า น้ำที่ผ่านการกรองนั้นมีความใสกว่าเดิม ทั้งนี้ควรต้มน้ำอีกครั้งก่อนนำไปใช้ในการการอาบน้ำ ล้างจาน หรือทำความสะอาดอื่นๆ ซึ่งวิธีการทำน้ำสะอาดที่บอกไว้นี้ เป็นวิธีเปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นเป็นน้ำสะอาดเพื่อใช้ในย ามฉุ กเ ฉิ นเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้น้ำเหล่านี้ในการดื่มหรือกิน

ลำดับการเรียงอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ แบบที่ 2

มีบางคนแนะนำมาว่า ลำดับการเรียงอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำควรเป็นดังนี้

บน -> ล่าง คือ กรวดหรือหิน > ทราย > ถ่าน > สำลี

ลำดับการเรียงอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ

โดยแต่ละชั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้

กรวด,หิน – กรองห ย าบ
ทราย – กรองละเอียด
ถ่าน – ช่วยปรับกลิ่น
สำลี – กรองละเอียดมาก

ดังนั้น ถ้ากลิ่นแ ร ง ใส่ถ่านซ้อนกันอีกชั้นจะช่วยได้มาก แบ่งเป็นถ่านก้อน ถ่านละเอียด

วิธีทำน้ำสะอาดด้วยสารส้ม

1.ตักน้ำ (ที่ห่างไกลจากแหล่งโรงงาน หรือห้องสุขา) มาเตรียมไว้

2.แกว่งสารส้ม ให้สิ่งแปลกปลอมตกตะกอน ทิ้งไว้ 30 นาที

3.เทน้ำใสลงในถังสะอาด หยดคลอรีนตามปริมาณน้ำในถัง (1 หยด ต่อน้ำ 1 ลิตร) ทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนนำน้ำมาใช้
ทั้งนี้ควรต้มอีกครั้งและใช้เฉพาะหรือซักล้างเท่านั้น ไม่ควรนำมาดื่มกิน

แหล่งที่มา www.thairath.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here