ทำเ ต าเ ผ าถ่านจากถัง 200 ลิตร ถ่านมีคุณภาพ

0
2639

วิธีการทำเตาเ ผ าถ่านจากถัง 200 ลิตร

ให้ใช้สว่านหรือชะแลงเจาะก้นถังตามรูป แนะนำให้ใช้ถังแบบเปิด-ปิดฝาแบบมีเข็มขัดล็อคเพื่อง่ายต่อการใช้งาน แค่นี้เราก็จะได้เตาเ ผ าถ่านประสิทธิภาพสูงมาใช้งานแล้ว ต่อไปมาดูวิธีการใช้เตาเ ผ าถ่านกัน

ขั้นตอนการใช้งานเตาเ ผ าถ่าน

1. ให้ตัดไม้ที่จะนำมาเ ผ าเพื่อทำถ่าน เตรียมเอาไว้

2.จากนั้นให้ขุดหลุม โดยให้มีความลึก 15-30 เซนติเมตร หรือขุดหลุมแบบมีรูจุดใต้ถัง เพื่อก่อไฟใส่เตาเ ผ าถ่าน

3.นำไม้ที่ตัดเตรียมไว้ ใส่ลงไปในเตาเ ผ าถ่านให้เต็ม

4.แล้วทำการจุดไฟที่ด้านล่างของเตา

5. เมื่อเห็นว่าไฟติดแล้ว ก็ให้ปิดฝาถังเอาไว้และเปิดรูที่ฝาถังเล็กๆ 2 รู (ฝาถังต้องทำเป็นรูเล็กๆไว้สองรูด้วย)

6.จากนั้นให้ทิ้งไว้ 7-8 ชั่วโมง โดยให้ปิดรูเล็กๆ บนถัง 2 รูไว้ด้วยตอนนี้

7. เมื่อเ ผ าเสร็จแล้ว ก็ให้กลบปากหลุมที่ก่อไฟไว้ให้เรียบร้อย

8. แล้วรออีก 5 ชั่วโมง ค่อยเปิดฝาแล้วนำถ่านออกมาใช้ได้

ประโยชน์ของเตาเ ผ าถ่านทำเอง จากถัง 200 ลิตร

1.ไม่ทำให้เ นื้ อไม้ลุกติดไฟ

2.สามารถควบคุมอากาศได้

3.ได้ผลผลิตเป็นถ่านที่มีคุณภาพ

4.มีเถ้าน้อย

ที่มา me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here