ปักชำกิ่งมัลเบอร์รี่ ขั้นตอนการปลูกและการดูแล

0
7048

ต้นมัลเบอร์รี่หรือต้นหม่อน ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็ว มีผลไม้ลูกเล็กๆ สีสันสดใส มีรสเปรี้ยวหรือหวาน ที่นับวันได้รับความนิยมในการรับประทาน เพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นและเป็นหนึ่งในของโปรดของใครหลายๆคน อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและช่วยระบบฮ อ ร์โ ม นในร่างกายทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพ

การปักชำกิ่งมัลเบอร์รี่

1.กิ่งสดมัลเบอรี่ ตัดให้มีความย าวประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้นนำไปแช่น้ำย าเร่งราก แล้วเอาขึ้นมาผึ่งให้แห้ง

2.นำกิ่งสดมัลเบอรี่ไปแช่น้ำย าเร่งราก เพื่อจะได้ชำติดง่ายขึ้น

3.จากนั้นนำไปชำลงกระถาง ในที่นี้เลือกชำโดยใช้ทรายห ย า บ ปักรวมกันกระถางละ 7 – 10 กิ่ง ถ้าชิดกันมากเกินไปเวลาที่รากเริ่มออกแล้ว จะแยกออกจากันย าก นำไปตั้งไว้ที่ร่มหรือแดดรำไร

4.คอยรดน้ำให้ชุ่มเช้า-เย็น

5.ประมาณ 1 สัปดาห์ จะเริ่มแทงยอดออกมา ช่วงนี้คอยระวังพวกหอยทากมากัดกินยอดอ่อนด้วย ปล่อยไว้ประมาณ 1 เดือน รากถึงจะแข็งแรงเต็มที่ ค่อยจะแยกแต่ละต้นออกจากกัน

6.การแยกใช้วิธีง่ายด้วยการเอียงกระถาง และใช้น้ำค่อยๆ ราดลงบนทรายให้ทรายไหลออกมา วิธีน้อยรากจะได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

7.หากจับเทออกกระถางเลย ก็พอทำได้ จะทำให้รากของต้นหม่อนขาด

หรืออีกวิธีนึงก็คือใช้การชำแยกลงแก้วพลาสติกใส แล้วใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุชำ แต่ก่อนนำมาใช้ต้องแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนอย่ างน้อย 1 วัน เพื่อให้ขุยมะพร้าวชุ่มน้ำ และเป็นการล้างค่าความเป็นด่างของขุยมะพร้าวออกด้วย การชำมัลเบอรี่ ทั้ง 2 วิธีนี้ ผลที่ได้ไม่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน แต่ว่าต้องใช้กิ่งมัลเบอรี่ที่มีอายุพอเหมาะ ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป

วิธีปลูกต้นมัลเบอร์รี่

1.เลือกพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูก แดดจัด อากาศร้อนไม่เป็นไร อากาศร้อนออกลูกดี

2.เตรียมต้นมัลเบอร์รี่ที่พร้อมจะปลูก พั น ธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยก็คือ เชียใหม่60,บุรีรัมย์60,กำแพงแสน84 ซึ่งทั้ง 3 พั น ธุ์นี้เหมาะสำหรับการปลูก การปลูกควรปลูกหม่อนในช่วงฤดูฝน หรือนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

3.ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร นำดินที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหลุมละ 10 กก. ปูนขาว 1 กก.ต่อหลุม และปุ๋ยสูตร15-15-15 ในอัตรา 250 กรัมต่อหลุม ใส่กลับลงไปเพื่อรองก้นหลุม แล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

4.ปลูกเป็นแถวในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยมระยะห่างที่เหมาะสมคือ 4×4 เมตร เผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้อ ย่ า งน้อย 2 เมตร เพื่อให้กิ่งแผ่รับแสงแดดได้เต็มที่ และยังช่วยให้เก็บผลผลิตได้ง่ายขึ้น

5.นำต้นมัลเบอร์รี่ลงปลูก กลบดินที่เหลือให้แน่นให้ดินพูนจากโคนต้นเล็กน้อย ใช้ไม้ปักข้างหลุมปลูกและผูกยึดไว้กับลำต้นให้แน่น เพื่อป้องกันการหักล้มรดน้ำพอชุ่มอย่ างสม่ำเสมอ

การให้น้ำ

ควรให้ในปริมาณที่เพียงพออย่ าให้ขาด ในช่วงระยะที่ต้นหม่อนกำลังแตกตาติดดอก ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ทำการโน้มกิ่งและรูดใบแล้ว หากต้นมัลเบอร์รี่ขาดน้ำมักจะทำให้มีผลขนาดเล็ก หรือผลฝ่อก่อนที่จะสุกได้

การใส่ปุ๋ย

ให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ใช้ปูนโดโลไมท์หหรือปูนขาว ตามสภาพของดิน เมื่ออายุของต้นมัลเบอร์รี่เข้าปีที่ 2 สำหรับปุ๋ยให้ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้น

การบังคับทรงต้น

การปลูกในปีแรกๆ ลำต้นและระบบรากยังเจริญเติบโตไม่มาก อาจจะหักล้มได้ง่าย ดังนั้นจะต้องทำการยึดลำต้นไว้ด้วยไม้ หรือไม้ไผ่ให้แน่น หนา ต้นมัลเบอร์รี่ที่ปลูกจากท่อนพั น ธุ์ หรือจากกิ่งพั น ธุ์กิ่งชำชนิดล้างราก หรือชนิดชำถุงโดยตรง เมื่อปลูกเจริญเติบโตได้ประมาณ 6-12 เดือน จะต้องบังคับทรงพุ่มโดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียงกิ่งเดียวไว้เป็นต้นตอไว้ โดยมีความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร จากพื้นดิน ปล่อยให้หม่อนแตกกิ่งใหม่ หลายๆกิ่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้ตัดทิ้งเพื่อให้ด้านล่างโปร่ง เก็บกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การกำจัดวั ช พื ช การใส่ปุ๋ย การพรวนดิน การตัดแต่งกิ่งแขนงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

ศั ต รูพืชในแปลงปลูก

เพลี้ยไฟคือ อุปสรรคสำคัญในการปลูกมัลเบอร์รี่ มักเจอปัญหาเพลี้ยไฟรบกวนในแปลงปลูกมัลเบอร์รี่ในช่วงภาวะอากาศร้อนและมีสภาพแล้งจัด ในระยะนี้หากเจอการระบาดให้ตัดแต่งกิ่งอ่อนไปเ ผ าทำ ล า ย ไม่ต้องกลัวผลผลิตจะลดลง เพราะต้นมัลเบอร์รี่ยิ่งตัดยิ่งแตกกิ่งออกมาเรื่อยๆ เพราะการตัดแต่งกิ่งจะช่วยกระตุ้นให้ต้นมัลเบอร์รี่ผลิดอกออกผลออกมามากกว่าเดิมนั่นเอง

การเก็บเกี่ยว

ในแต่ละต้นจะให้ผลผลิตได้ประมาณ 1.5-3.5 กิโลกรัม หลังจากที่ทำการโน้มกิ่ง ได้ประมาณ 8-12 วัน ดอกหม่อนก็จะแตกออกมาพร้อมใบ และพัฒนาเป็นผล เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 45-60 วัน ผลก็จะเริ่มแก่และสุก โดยเริ่มจากที่ เป็นผลสีเขียว สีขาว สีชมพู สีแดง และสีม่วงดำตามลำดับ ผลหม่อนจะทยอยสุกเนื่องจากมีการออกดอกไม่พร้อมกัน จึงทำให้มีระยะการเก็บเกี่ยวได้ย า วนานประมาณ 1 เดือน ต้นหม่อนจะให้ผลผลิตเต็มที่จนสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการบังคับต้นมัลเบอร์รี่ เพื่อให้ได้ผลผลิตลูกมัลเบอร์รี่ในระยะเวลาที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้

1.ให้ทำการโน้มกิ่งที่ปลูกแบบทรงพุ่ม โดยโน้มกิ่งให้ปลายยอดขนานกับพื้น หรือโน้มลงพื้นดิน รูดใบหม่อนออกให้หมด พร้อมทั้งตัดยอดส่วนที่เป็นกิ่งสีเขียวออกย าวประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้เชือกผูกโยงติดกับหลักไม้ไผ่ ซึ่งปักไว้บนพื้นดินสำหรับยึดเชือกไว้

2. หลังการโน้มกิ่ง ผ่านไป 8-12 วัน ดอกจะแตกออกพร้อมใบ จากนั้นผลของลูกมัลเบอร์รี่ จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาว สีชมพู สี แดง และสีม่วงดำ ตามลำดับ โดยใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน ผลจะเริ่มแก่และสุก สามารถเก็บไปรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปได้มีระยะเวลาในการเก็บผลประมาณ 30 วันต่อต้น เพราะผลหม่อนจะทยอยสุก เนื่องจากออกดอกไม่พร้อมกัน เมื่อต้นหม่อนมีอายุตั้งแต่ 2 ปี เป็นต้นไปจะให้ผลผลิตผลหม่อนประมาณ 1.5-35 กิโลกรัม(ประมาณ 750-1,850 ผลต่อครั้งต่อต้น) เพียงพอต่อการบริโภคผลสดอุดมไปด้วยวิ ต ามิ นและแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่ล้วนแล้วแต่ดีต่อร่างกาย ทั้งครอบครัวทุกวันตลอดทั้งปี

แหล่งที่มา https://www.kasetnana.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here