เทคนิค การเสียบยอด ไม่ถึง 2 นาที

0
3660

การเสียบยอดคือ การเชื่อมประสานเ นื้ อ เ ยื่ อของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต เป็นต้นเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.มีดคัตเตอร์เน้นคมๆ

2.เทปพันกิ่ง

3.กิ่งมะม่วงพั น ธุ์ดี

ขั้นตอนมีดังนี้

1.เลือกกิ่งที่เกิดจาตอเก่าหรือต้นพันธุ์ที่เราต้องการเสียบยอด

2.ตัดยอดต้นตอให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร

3.แล้วผ่ากลางลำต้นของ ต้นตอให้ลึกประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร

4.เฉือนยอดพั น ธุ์ดีเป็นรูปลิ่มยาวประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร

3.เสียบยอดพั น ธุ์ดีลงในแผลของต้นตอ ให้รอยแ ผ ลตรงกัน แล้วใช้เชือกมัดด้านบน และล่างรอยแ ผ ลต้นตอให้แน่น

4.ทำการพันด้วยเทปตั้งแต่บริเวณรอยต่อให้แน่นก่อน จากนั้นพันขึ้นมาให้ตลอดจนถึงยอดที่เสียบ

ตามรูปจะเป็นลักษณะของยอดที่เริ่มแตกกิ่งประมาณ 1-2 สัปดาห์

แหล่งที่มาของรูป ช่องยูทูปคนรักเกษตร

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here