ทำถ่านอัด แ ท่ ง จากกะลามะพร้าว ให้ความร้อนสูง ติดไฟนาน

0
625

คุณสมบัติของถ่านอัดแ ท่ ง

ถ่านอัดแ ท่ ง เป็นถ่านที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นกะลามะพร้าว หรือแกลบและสามารถนำมาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ถ่านอัดแ ท่ งเหมาะสำหรับอาหารปิ้ง ย่ าง ช่วยให้อาหารมีรสชาตอร่อย น่ารับประทาน คุณสมบัติ ถ่านอัดแท่งจะให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ติดไฟทนนานกว่าถ่านธรรมดาทั่วไป

เนื่องจากถ่านอัดแ ท่ งได้ผ่านกระบวนการอัดความร้อนสูงและผ่านการอบเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้ถ่านอัดแ ท่ งมีความแน่น แข็งและทนทานกว่าถ่านธรรมดา นอกจากนี้ถ่านอัดแ ท่ งสามารถจุดติดไฟได้ง่าย และไม่มีประกายไฟปะทุ ที่สำคัญเถ้าถ่านและควันที่เกิดจากถ่านอัดแ ท่ งจะมีน้อยมาก ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ และภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มจะไม่ดำ

ถ่านอัดแ ท่ งเป็นถ่านที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นกะลามะพร้าว และสามารถนำมาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาตได้ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

ถ่านอัดแ ท่ งเหมาะสำหรับอาหารปิ้ง ย่ าง ช่วยให้อาหารมีรสชาตอร่อย น่ารับประทานและเหมาะสำหรับการหุงต้มที่ใช้ระยะเวลานาน ซึ่งการใช้ถ่านอัดแ ท่ งจะช่วยประหยัดต้นทุนการประกอบอาหารได้ คุณสมบัติถ่านอัดแ ท่ งจะให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ติดไฟทนนานกว่าถ่านธรรมดาทั่วไป เนื่องจากถ่านอัดแ ท่ งได้ผ่านกระบวนการอัดความร้อนสูงและผ่านการอบเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้ถ่านมีความแน่น แข็งและทนทานกว่าถ่านธรรมดา

ส่วนถ่านกะลามะพร้าว ก่อนที่จะนำไปผสมกับกากมะพร้าวที่เ w าและเตรียมไว้ก่อนนั้น มีขั้นตอนการทำดังนี้คือ คัดเลือกกะลามะพร้าวที่แห้งสนิทออกจากเศษวัสดุอื่นๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษโลหะต่างๆ ออกให้หมด จากนั้นนำไปเ w าด้วยการใช้ถังน้ำมัน ขนาด 200 ลิตร ที่เปิดฝา เพราะจะทำให้เ w าง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็วกว่า เมื่อควันเริ่มน้อยลง

แสดงว่าการเ w าไหม้กะลาทั่วถึงหมดแล้ว โดยสังเกตจะเห็นกะลาติดไฟแดงๆ และควันไฟเริ่มน้อยลง พย าย ามใช้ไม้หรือเหล็กเขี่ยกะลาให้ติดไฟให้ทั่ว เพื่อให้กะลาติดไฟให้หมด ถ้ากะลาด้านบนติดไฟแดงๆ ทั้งหมดแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ 5-10 นาที จึงใช้กระสอบป่านชุบน้ำให้เปียกๆ คลุมปากถัง ปิดทับด้วยฝาถังให้แน่นสนิท หรือใช้ทรายปิดบนกระสอบป่านอีกครั้งก็ได้ เพื่อไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าในถัง ทิ้งไว้ 1 คืน ไฟจะดับ ถ่านกะลามะพร้าวจะค่อยๆ เย็นลง รุ่งขึ้นจึงปิดฝาถัง นำถ่านกะลามะพร้าวไปเข้าเครื่องบดให้ละเอียดในเครื่องบด

ส่วนตัวที่ใช้ผสานของการอัดแท่งคือ แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นผงขาวเมื่อจับผิวสัมผัสของแป้งจะเนียน ลื่นมือเมื่อทำให้สุกจะเหลวเหนียว หนืด เมื่อพักให้เย็นจะมีลักษณะเหนียวเหนอะคงตัว ซึ่งเป็นลักษณะของส่วนผสานที่เหมาะสม

เมื่อเตรียมทั้งสามส่วนพร้อมแล้ว ก็นำมาผสมกันโดยใช้น้ำเป็นตัวผสมทั้งสามเข้าด้วยกัน ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้พอเหมาะ ระหว่างถ่านกากมะพร้าวและถ่านuี้เลื่อยผสมกัน 10 กิโลกรัม

ตามอัตราส่วนผสม แป้งมัน 1 กิโลกรัม น้ำ 0.5-0.8 ลิตร ตามความเหมาะสม กับความชื้นของถ่านกากมะพร้าวและถ่านกะลามะพร้าว เพราะถ้าหากปริมาณน้ำมากเกินไป จะทำให้เมื่อมีการอัดแท่งถ่านจะไม่ดี แต่ถ้าปริมาณน้ำมากไป ก็จะทำให้อัดแท่งไม่ได้

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การอัด นำวัตถุดิบที่ผสมกันจนได้ที่แล้วเข้าเครื่องอัดแท่งกากมะพร้าว ซึ่งเป็นเครื่องอัดแบบสกรู ทำงานด้วยมอเตอร์ 5 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวตต์ ควบคุมด้วยเพลา เมื่ออัดแท่งถ่านแล้ว จะได้แท่งถ่านที่มีความย าวเป็นแท่งเดียว ก็จะต้องมีการตัดให้ได้ขนาดความย าว 12 เซนติเมตร หลังจากที่ทำการอัดแท่งถ่านและตัดให้ได้ขนาดแล้วนั้นนำมาตากแดดประมาณ 1 วัน เพื่อเป็นการกำจัดความชื้นที่อาจจะยังคงมีอยู่ในก้อนถ่านอัดแท่ง ทำให้แท่งอัดถ่านจากกากมะพร้าวแห้งสนิท

นอกจากนี้ถ่านอัดแท่งสามารถจุดติดไฟได้ง่าย และไม่มีประกายไฟปะทุ ที่สำคัญเถ้าถ่านและควันที่เกิดจากถ่านอัดแท่งจะมีน้อยมาก ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มจะไม่ดำ

สูตรที่ 1 ถ่านกากมะพร้าว 70 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกะลามะพร้าว 30 เปอร์เซ็นต์ แป้งมัน 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 3 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะการยึดเกาะกันเป็นก้อน ยึดเกาะเป็นก้อนดี เมื่อแห้งอาจมีรอยร้ าวหรืออาจแตกเล็กน้อย

สูตรที่ 2 ถ่านกากมะพร้าว 60 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกะลามะพร้าว 40 เปอร์เซ็นต์ แป้งมัน 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 3 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะการยึดเกาะกันเป็นก้อน ยึดเกาะกันได้ดี

สูตรที่ 3 ถ่านกากมะพร้าว 50 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกะลามะพร้าว 50 เปอร์เซ็นต์ แป้งมัน 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 3 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะการยึดเกาะกันเป็นก้อน ยึดเกาะกันได้ดี ผิวเรียบ

สูตรที่ 4 ถ่านกากมะพร้าว 40 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกะลามะพร้าว 60 เปอร์เซ็นต์ แป้งมัน 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 3 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะการยึดเกาะกันเป็นก้อน

สูตรที่ 5 ถ่านกากมะพร้าว 30 เปอร์เซ็นต์ ถ่านกะลามะพร้าว 70 เปอร์เซ็นต์ แป้งมัน 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 3 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะการยึดเกาะกันเป็นก้อน ยึดเกาะกันได้ดี เมื่อแห้งอาจมีรอยร้าวหรืออาจแตกเล็กน้อย

แหล่งที่มา https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_73000,http://www.dms.eng.su.ac.th/filebox/FileData/MPM040.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here