เทคนิค การแก้มะม่วง ผลแตกคาต้น

0
446

ก่อนนี้จะมีมะม่วงสายพันธุ์หนึ่งแค่ฟ้าส่งเสียงคำรามเท่านั้นผลมะม่วงที่อยู่บนต้นก็แสดงอาการใจเสาะร้ า วลั่นแตกแยกแยะแบะออก ซึ่งผลนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของพวกเด็กๆ ที่นิยมไปปลิดเอามาแล้วไม่ต้องใช้มีดผ่ า สามารถใช้มือฉีกออกได้เลยแล้วนำไปกินกับพริกเกลือหรือน้ำปลาหวาน การเก็บเกี่ยวผลมะม่วงที่แตกคาต้นหรือผลสุกคาต้นประมาณนี้ ตามความรู้สึกของเด็กก็จะมีความอร่อยเป็นพิเศษกว่าผลอื่นๆ และมะม่วงที่ว่านี้ก็คือมะม่วง “ฟ้าลั่น” นั่นเอง

แต่ก็ยังมีมะม่วงสายพั น ธุ์อื่นๆ อีกมากมายที่แสดงอาการคล้ายกับมะม่วงฟ้าลั่นได้เช่นเดียวกัน คือมีอาการผลแตกระยะผลอ่อน ผลแตกก่อนเก็บและท้ายที่สุดก็หลุดร่วง สร้างความเสียหายทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย สำหรับมะม่วงที่ไม่ใช่พั น ธุ์ฟ้าลั่นแต่มีอาการผลแตกร่วงหล่นนั้นก็ต้องตามไปดูว่าประวัติการดูแลรักษานั้นเป็นอย่ างไร ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะให้แร่ธาตุและสารที่ไม่เพียงพอและครบถ้วนดังที่ควรจะเป็น

โดยปกติบรรย ากาศที่เกิดฟ้าแล่บฟ้าร้อง ฝนตก ปริมาณไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศและน้ำฝนก็จะมีปริมาณมากเมื่อพืชดูดกินใช้เข้ามามากเกินสัดส่วนของการแบ่งเ ซ ล ล์ซึ่งทำหน้าที่หลักๆ โดยแคลเซียม โบรอนและซิลิก้า (Sio2) จึงไม่สมดุลกัน ไนโตรเจนทั้งจากอากาศและน้ำฝนและอาจจะได้รับทางดินโดยการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนอย่าง 46-0-0, 21-0-0 และ 15-0-0 ก็จะเป็นตัวเร่งเซลล์ของผลขยายอย่างรวดเร็วอีกด้วยเช่นกัน

มะม่วงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งมีความต้องการแคลเซียมสูงกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จึงทำให้ในช่วงที่ได้รับไนโตรเจนเกินสมดุล มีการแบ่งเ ซ ล ล์อย่ างรวดเร็ว แต่แคลเซียมไม่เพียงพอ จึงทำให้ผลมะม่วงมีอาการแตกและเสียหายได้ในช่วงนี้ แคลเซียมปรกติในพื้นโลกของเราก็มีปริมาณมากถึง 5.4 % โดยมวลรวม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (Ca2Co3) แต่ถ้าดินเป็นก s ดจัดแคลเซียมก็จะขาดแคลนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มหรือเสริมให้แก่มะม่วงทางใบด้วยอีกทาง

อาการมะม่วงผลแตกที่เกิดขึ้นในสวนเกษตรกร จะต้องรีบดูแลแก้ไขในเรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับธาตุรองและธาตุเสริมให้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม แมกนีเซียม กำ มะ ถั น เหล็ก ทองแดง แ ม งกา นี ส สัง กะ สี โบรอน โมลิบดินัม นิเกิ้ล ไ ท เ ท เ นี่ ย ม ฯลฯ นอกจากใส่ทางดินแล้วก็ควรฉี ดพ่ นทางใบด้วยอีกทางหนึ่ง ถ้าเกษตรกรที่มีประสบการณ์ก็มักจะทำสูตรแคลเซียมโบรอนซุปเปอร์เตรียมไว้แต่เนิ่น

เพื่อฉีดพ่นบำรุงตั้งแต่เริ่มติดผลเท่าหัวไม้ขีด โดยสูตรที่ใช้ก็จะมีปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท (15-0-0) 1.2 กิโลกรัม ละลายในน้ำสะอาด 20 ลิตร กวนให้ละลายครั้งที่หนึ่ง จากนั้นใส่โบรอนพืชบลงไปอีก 400 กรัม กวนให้ละลายเข้ากันครั้งที่สอง สูตรซุปเปอร์ซึ่งมีความพิเศษจากซิ ลิ ค อ นเสริมการทำงานกับแคลเซียมจะช่วยในเรื่องการผ ส มเ ก ส ร ช่วยในการสร้างเ ซ ล ล์ก็ควรเติม ซิ ลิ สิ ค แ อซิ ด อีก 500 กรัม กวนละลายให้เข้ากันครั้งที่สาม หลังจากนั้นเราจะได้หัวเ ชื้ อแคลเซียมโบรอนซุปเปอร์มากถึง 20 ลิตร เวลานำไปใช้ให้ใช้เพียง 100 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน หรือ 7 วันตั้งแต่เริ่มติดผลเท่าหัวไม้ขีดหรือฉีดพ่นระยะที่ประสบพบเจอปัญหาแต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยระงับยั้บยั้งไม่ให้ผลแตกเสียหายเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา https://www.thaigreenagro.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here