เตาชีวมวลไร้ควัน จากวัสดุเหลือใช้ ให้ความร้อนได้ดีและสม่ำเสมอ

0
446

การทำเตาชีวมวล ข้อดีคือไร้ควันให้ความร้อนได้ดีและสม่ำเสมอ ใช้เ ชื้ อเพลิงน้อยมาก วันีเรามาทำเตาไว้ใช้ในครัวเรือนกัน ด้วยวัสดุเพียงไม่กี่ชิ้น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.ปิ๊บ 1 ใบ

2.ถังสี

3.ซิ่ว

4.ค้อน

5.สีมาร์ค

6.เหล็กเส้นข้ออ้อย

7.ใบตัดลูกห มู

8.ไม้บรรทัด

9.ตะปู 3 นิ้ว

10.กรรไกรตัดสังกะสี

11.ที่ดัดเหล็ก

12.ถุงมือห นั ง

13.เครื่องเชื่อม

ขั้นตอนการทำ

1.วางถังสีที่ก้นของปิ๊ปเพื่อกำหนดขนาดสำหรับเจาะใส่ถังสี

2.เมื่อตำแหน่งที่ต้องการแล้วใช้สีมาร์คขีดรอบๆ ถังสี

3.ใช้ซิ่วตัดตามรอยมาร์คให้ขาดก้นปิ๊บฉีกพอที่ปลายกรรไกรเข้าได้

4.ใช้กรรไกรตัดตามรอยมาร์คเลยครับ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่ าให้ครีบบ า ดมือ ที่สำคัญควรใส่ถุงมือหนังเพื่อความปลอดภั ย

5.ทำการเก็บครีบของรอยตัดด้วยค้อน ระวังมือด้วยครับ

6.รูเจาะที่ทำการเก็บครีบเรียบร้อยแล้วครับ

7.จากนั้นลองสวมถังสีลงไป ดูว่าพอดีหรือไม่

8.ใช้ลูกห มู เจียร์หมุดที่ข้อต่อหูหิ้วของถัง ควรสวมแว่นตากันสะเก็ดเจียร์ด้วยครับ

9.ทำการเจาะรูเพื่อเปิดช่องให้อากาศสามารถเข้าไปได้มากที่สุด ช่วยให้การเ ผ าไหม้ที่สมบูรณ์จะทำให้ควันไม่มากครับ การเจาะนั้นจะทำการเจาะขอบบนและขอบด้านล่างของถังสี 3 แถวระยะห่างเท่าๆ กัน

10.ใช้ค้อนตีลบคมรูที่เจาะครับ

11.ทำการเจาะรูที่ก้นของถังสีเพื่อให้เถ้าสามารถร่วงลง ทำการเจาะตามร่องได้เลย การเจาะตำแหน่งนี้เพื่อเปิดทางให้อากาศสามารถเข้าไปได้

ทำการมาร์คกรอบสี่เหลี่ยมที่ขอบด้านข้างส่วนด้านล่าง สำหรับโกยuี้เถ้าออกจากเตา

12.ใช้ซิ่วเจาะและใช้กรรไกรตัดตามรอยที่มาร์ค

ทำการวัดที่ปากของถังสีเพื่อทำที่วางอุปกรณ์หุงต้ม โดยดัดเหล็กข้ออ้อย ขนาดเดียวกันกับปากของที่ดัดเหล็กครับ

13.หลังจากที่ดัดเป็นวงกลมแล้ว ใช้ลูกห มุตัดให้ขาด ทำแบบนี้ 2 วง ครับ

14.เมื่อได้ฐานวางตามขนาดที่ต้องการแล้วจะทำการเชื่อมยึดให้ติดกันตามรูปเลยครับ

เท่านี้ก้ได้เตาชี ว มวลไว้ใช้กันแล้วครับ การทำนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ และระมัดระัวงพอความควร ถ้าไม่มีทักาะด้านช่างก็ควรให้ผู้ที่มีความชำนาญทำครับ

ขอบคุณสาระดีๆ จาก ช่องยุทูป สาริศา พาเลาะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here