เคล็ดลับการเตรียมต้นกล้ามะละกอก่อนปลูกลงแปลง ความรู้จากเจ้าของสวนโดยตรง

0
293

วิธีการปลูกมะละกอและการเตรียมดิน

การปลูกมะละกอไม่ควรที่จะหยอดเ ม ล็ ดลงแปลงปลูกโดยตรง เพราะจะส่งผลทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในขั้นตอนแรกมาก เพราะต้นกล้าที่งอกใหม่ๆ ต้องการเอาใจใส่ดูแลอย่ างใกล้ชิด

ควรเตรียมต้นกล้ามะละกอให้แข็งแรงก่อนแล้วจึงทำการย้ ายลงแปลงปลูกซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าการหยอดเ ม ล็ ดลงแปลงเพื่อทำการปลูกโดยตรง จากการเตรียมต้นกล้ามะละกอ ซึ่งสามารถใช้วิธีการปลูกมะละกอในช่วงเพาะต้นกล้าคือ เพาะเ ม ล็ ดลงถุง และเพาะเ ม ล็ ดลงแปลงเพาะ

การปลูกมะละกอ ด้วยการเพาะเ ม ล็ ดลงถุง

การปลูกมะละกอด้วยการเพาะเ ม ล็ ดลงถุงด้วยการเตรียมดินผสมคือใช้ดิน 3 ส่วน ปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน และอินทรีย์วัตถุ (เศษหญ้าสับ แกลบหรือถ่าน) 1 ส่วน

คลุกเคล้าให้เข้ากันนำดินที่ผสมแล้วใส่ถุงดำขนาด 5 x 8 นิ้ว เจาะรูระบายน้ำ ประมาณ 4 รู จากนั้นฝั งเ ม ล็ ดมะละกอลงไปใต้ดินให้ลึกประมาณครึ่งเซนติเมตรในถุงละ 3 เ ม ล็ ด

รดน้ำให้ชุ่มทุกเช้าเย็น โดยเ ม ล็ ดจะเริ่มงอกภายใน 10 ถึง 14 วัน หลังปลูก เมื่อต้นมะละกอมีใบจริง 2-3 ใบ ให้เลือกกล้าต้นที่แข็งแรงเท่านั้น

การเตรียมแปลงและวิธีการปลูกมะละกอ

ไถพื้นที่และป ร า บวั ช พื ชและย่ อ ยดินให้เล็ก วัดระยะแปลงปลูกตามความต้องการ และปักหลักเล็กๆ ห่างจากหลักหลุม ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ลึก 50 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกสัก 1 พลั่วบนดินที่ขุดขึ้นมาและใส่ร๊อกฟ อ ส เ ฟ ตลงไปอีก 100 กรัม ต่อหลุม คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากัน

ใช้จอบกลบดินลงหลุมให้เสมอปากหลุม ก รี ดถุงพลาสติกออก เอาต้นกล้าวางให้ตรงตำแหน่งระยะปลูกกลางหลุม และกลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบๆ โคนต้น

เพื่อที่รากจะได้จับดินใหม่ได้เร็ว จากนั้นรำน้ำให้ชุ่มถ้า ปลูกมะละกอช่วงต้นฤดูฝนจะช่วยประหยัดทุนและแ ร งงานในการให้น้ำโดยรดน้ำ 2-3 วันต่อครั้ง ช่วงที่มะละกอออกดอกติดผลเป็นช่วงที่ต้องการน้ำมากเพราะหากขาดน้ำจะทำ ให้ดอกร่วง ผลร่วงผลไม่สมบูรณ์

แหล่งที่มาของข้อมูลจาก www.yimkaset.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here