แนวคิดการปลูกข้าว อย่ างไร 1 ไร่ ให้ได้เกือบ 7 ตัน

0
990

การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 1 ไร่ให้ได้เกือบ 7 ตัน ต้องใช้แนวคิดและการดูแลเอาใจใส่ให้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีและองค์ความรู้ แนวความคิดนี้ท่าน อาจารย์ ดร เกริก มีมุ่งกิจ นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงมาให้ศึกษากันครับ

บางที่ฟ้าฝนดีก็ไม่สามารถทำนาหยอดได้การเตรียมแปลงนาที่สำคัญดินนั้นต้องแห้ง การเตรียมเ ม ล็ ดเราจะแช่ข้าวในน้ำส้มควันไม้ ซึ่งถือวว่าเป็นตัวเร่งรากเป็นอ ย่ า งดี กลิ่นของน้ำส้มควันจะช่วยป้องกันหนู ป ล ว ก แ ม ล ง มด ไม่ให้มากินเ ม ล็ ดข้าวของเรา

ทำการแช่ไว้ 1 คืน บ่มไว้ 2 วัน หลังจากนั้นทำการขึงเชือกให้ห่างกัน 50 เมตร

การหยอดเ ม ล็ ดข้าวนั้นจุดหนึ่งหยอด 5 เ ม ล็ ด เป็น 1 กอ ต้องห่างกัน 3 นิ้ว ลึก 1 เซนติเมตร 1 ไร่ จะปลูกได้ 6,400 กอ เวลาข้าวมันแตกกอ 5 ต้น จะข ย า ยไปจนถึง 200 ต้น 1 รวง ประมาณ 200 เ ม ล็ ด ฉะนั้น 1 กอจะได้กอละกิโลเศษ ปลูกข้าว 6,400 กอ จะได้ 6,400 กิโลกรัม

หลังจากที่ปลูกแล้วประมาณเดือนแรก สัปดาห์ที่สองจะเริ่มฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ จุ ลิ น ทรีย์หน่อกล้วยและฉีดยู เ รี ยน้ำชีวภาพ 3 อ ย่ า ง ๆ 30 ซีซี กับน้ำ 20 ลิตร

สำหรับฉีดพ่นลงดิน เหตุผลที่ใช้น้ำส้มควันไม้เพราะมันมีกลิ่นไล่แ ม ล ง เพราะมีสารในเ นื้ อไม้หลายชนิดสารให้ต้นข้าวแข็งแรง ยู เ รี ยน้ำทำการเร่งใบกับต้นให้แข็งแรงและจุ ลิ น ท รี ย์หน่อกล้วยเพื่อเพิ่มจุ ลิ น ท รี ย์ในดิน เร่งการเจริญเติบโต ป้องกันเ ชื้ อ ร า ในเดือนแรกเราจะฉีดทุกสัปดาห์ต่อครั้งหรือสามครั้งต่อสัปดาห์

เดือนที่สองต้นข้าวเริ่มแข็งแรงเริ่มแตกกอแล้วอาจจะใช้ยู เ รี ยน้ำประมาณ 10 ซีซีหรือไม่ก็ได้ ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ จุ ลิ น ท รี ย์หน่อกล้วยและฉีดยู เ รียน้ำชีวภาพสามอ ย่ า ง เหมือนสัปดาห์แรกส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือน้ำหมักมูลค้างคาวฉีดพ่นทุกสัปดาห์หรือทุกสามวัน

เดือนที่สามข้าวจะเริ่มตั้งท้องและออกรวงเราจะพ่นน้ำส้มควันไม้ จุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย น้ำหมักมูลค้างคาวและฮ อ ร์โ มนไข่ ซึ่งฮ อ ร์ โ ม นไข่จะเร่งการออกรวง ให้เ ม ล็ ดเต็ม

ฉีดพ่นทุกสัปดาห์หรือทุกสามวัน จากนั้นในนาข้าวจะเริ่มมีหญ้า เราก็ควรกำจัดด้วยการถอนออกจากนาข้าว ดูแลอ ย่ า งสม่ำเสมอจึงจะได้ผลผลิตดี

แหล่งที่มา ช่องยูทูปช่อง ป๊อก มีเฮง

เรียบเรียง วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here