วิธีการทำให่หน่อไม้ออกนอกฤดู ขายได้ราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

0
362

สำหรับไอเดียการเกษตรวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำให้ห น่ อไม้ ให้ออกนอกฤดู ซึ่งผมก็ได้รวมรวบข้อมูลจาก ของคุณ นิยม บุญเสนอ และคุณ Liam Khetpukhiaw ไปดูวิธีกันเลยครับ

เ ท ค นิ ค ของคุณนิยม บุญเสนอ ดังนี้

ให้เกษตกรผู้ที่ปลูกต้นไผ่ รดน้ำติดต่อกัน 3 วัน ในช่วงประมาณ กลางเดือนมกราคม เพื่อบำรุงไผ่ หลังจากนั้uใส่ ปุ่ ย ยู เ รี ย และ ปุ๋ย ค อ ก โดยโรย ปุ๋ ย รอบๆ ต้นไผ่นั้นๆ ตามด้วยกๅรรดน้ำต่อไป จนครบ 1 เดือน อีกประมาณ 1 เดือu ไผ่จะออกหน่อ ซึ่งจะสามารถเก็บขายได้เลย

เทคนิคของคุณ Liam Khetpukhiaw

ให้เกษตรกร สางกอไผ่ ให้เหลือประมาณกอละ 3 ถึง 4 ลำ เน้นเหลือเฉพาะกอที่พึ่งออกใหม่ จากนั้นทำการ โ ร ย ปุ๋ ย สู ต ร 25-7-7 ประมาณ 3 กำมือ/กอ และโรยทับอีกรอบด้วยปุ่ยธรรมชาติ กอละครึ่งกระสอบ จากนั้นนำฟางมาคลุมผิวหน้า หนาประมาณ 1ฟุต และรดน้ำทุกวัน จนครบ 1 เดือน ไผ่ก็จะออกหน่อมาให้เราได้เก็บผลผลิต

โดยประโยชน์ของ ก า ร ข า ย ไผ่นอกฤดู คือ ราคาขายหน่อไผ่ จ ะ มีราคาสูงกว่า ราคาตลาดทั่วไป และยังทำให้เรามี ห น่ อ ไผ่กินตลอดเวลา

แหล่งที่มา me-deekab

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here