สูตรปุ๋ยห มั ก ให้มะม่วงดก จากลุง ทอง สิงห์สุขุม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

0
185

สูตรปุ๋ยห มั กมะม่วงลูกดก ช่วยในเรื่องการกระตุ้นการออกดอกออกผลของไม้ผล ซึ่งเป็นสูตรนี้เป็นสูตรของคุณลุง ทอง สิงห์สุขุม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อใช้กับสวนมะม่วงของตนพบว่ามะม่วงให้ผลผลิตนอกฤดูกาลที่สำคัญให้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพก็ดีกว่าเดิมด้วย

วัตถุดิบในการหมักปุ๋ย

1. ปุ๋ยคอก 10 กิโลกรัม

2. แกลบดิบ 5 กิโลกรัม

3. น้ำห มั กปลา 200 มิลลิลิตร

4. น้ำห มั กผลไม้ 400 มิลลิลิตร

5. ปูนขาว 8 กรัม

6. ปุ๋ยยู เ รี ย 5 กรัม

7. น้ำสะอาด 20 ลิตร

8. ถังสำหรับหมัก

ข้อแนะนำ

1.วัตถุดิบข้อ 3 (เศษปลา 3 ส่วน + ก า กน้ำตาล 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วห มั กทิ้งไว้ 2-3 เดือน ก่อนนำมาใช้ในส่วนผสมนี้)

2.วัตถุดิบข้อ 4 (ผลไม้สุกชนิดใดก็ได้ 3 ส่วน + ก า กน้ำตาล 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วห มั กทิ้งไว้ 2-3 เดือน ก่อนนำมาใช้ในส่วนผสมนี้

วิธีการทำปุ๋ยหมักเร่งมะม่วงออกนอกฤดู

1.เริ่มจากการเตรียมน้ำสำหรับรดกองปุ๋ย โดยนำน้ำห มั กปลา + น้ำห มั กผลไม้สุก ผสมน้ำในน้ำ 20 ลิตร

2.ทำปุ๋ยโดยกองกันเป็นชั้นๆ โดยชั้นแรกเป็นแกลบดิบกองให้แน่นแล้วนำน้ำรดกองปุ๋ยที่ผสมเตรียมไว้มารดให้ทั่วกอง

3.จากนั้นนำปุ๋ยยู เ รี ยมูลสั ต ว์ มาโรยให้ทั่วกองปุ๋ยเป็นชั้นที่สอง แล้วรดน้ำรดกองปุ๋ยอีกรอบ

4.นำแกลบดิบมากองทับอีกชั้นหนึ่ง แล้วใส่ปุ๋ยยูเ รี ย มูลสั ต ว์ รดน้ำกองปุ๋ย ทำแบบนี้ตามลำดับเรียงเป็นชั้นเรื่อยๆ ประมาณ 3 ชั้น

5.ชั้นบนสุดของกองปุ๋ยให้นำแกลบดินมาปิดทับเป็นชั้นสุดท้ายเพื่อรักษาความชื้นแล้วรดน้ำกองปุ๋ยอีกครั้ง

6. ห มั กปุ๋ยเป็นเวลา 1-3 เดือน ระหว่างหมักต้องรดน้ำที่กองปุ๋ยเป็นประจำโดยให้มีความชื้นอยู่ที่ 60% ตลอดเวลา เมื่อครบเวลาก็นำมาใช้ได้เลย

วิธีการใช้

1.นำปุ๋ยห มั กไปโรยไว้ให้รอบต้นมะม่วงเพื่อบำรุงดินและเร่งการเริญเติบโตในทุกส่วนของต้นมะม่วง โดยใส่ปีละ 2-3 ครั้ง จะทำให้มะม่วงติดดอกติดผลให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเลยทีเดียว ให้ผลผลิตจะต้องการน้ำควรรดน้ำให้น้ำตันไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตด้วยนะครับ

แหล่งที่มา : คุณลุง ทอง สิงห์สุขุม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here