ข้อห้ามสำหรับการรองก้นหลุมก่อนปลูกต้นไม้ ทำผิดวิธีเหมือนจุดไฟสุมใต้ราก

0
1470

เกษตรกรมือใหม่หัดปลูกบางท่านเคยได้ยินได้ฟังนักวิชาการบางท่านให้คำแนะนำว่าให้ขุดหลุมลึกๆ ก่อนปลูกไม้ผลให้ใส่ปุ๋ยคอกและใบไม้หรือหญ้าแห้งคลุกเคล้าให้เข้ากัน รองก้นหลุมแล้วจึงนำกิ่งไม้ผลมาปลูก

ซึ่งหลายๆที่ ไม่อธิบายให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของจุ ลิ น ท รีย์ ต้นไม้ที่ปลูกจึงแคระแกรนหรือต า ย โดยท่านทราบหรือไม่ว่าเพราะอะไร ว่าแล้วเราก็มาเรียนรู้กันดีกว่าครับ ในการทำปุ๋ยหมักเมื่อเรานำใบไม้ ปุ๋ยคอก น้ำมาคลุกแคล้าแล้วกองไว้จะเกิดกระบวนการทำงานของจุ ลิ น ท รี ย์

เกิดความร้อนสูงมากถ้าเป็นกองใหญ่ๆ สามารถเอาไข่ไก่ใส่ลงไปไข่สุกได้ เราจึงต้องกลับกองปุ๋ยบ่อยๆเพื่อลดอุณหภูมิ ดังนั้นเมื่อเราเอาปุ๋ยคอกใบไม้แห้งหญ้าแห้งใส่รองก้นหลุมจะเกิดความร้อนเหมือน เราเอาไฟไปสุมใต้รากต้นไม้ที่เราปลูกต้นไม้จึงเหี่ยวเฉาชะงักการเจริญเติบ โตเรามีวิธีการทำได้ดังนี้ครับ

1.ขุดหลุมขนาดกว้างพอสมควรขณะขุดให้แยกเอาดินชั้นบนกับดินชั้นล่างไว้คนละกอง แล้วใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตประมาณ 2 กระป๋องนม และ ปุ๋ยคอกแห้งประมาณ 1 บุ้งกี๋

2.คลุกเคล้าให้เข้ากับดินที่ขุดขึ้นมาทั้ง 2 กอง (โดยยังแยกดินชั้นบนกับดินชั้นล่างไว้คนละกองเหมือนเดินอยู่)แล้ว    กลบดินชั้นบนลงไปในหลุมก่อนและตามด้วยดินชั้นล่าง กลบดินให้สูงกว่าระดับพื้นดินเดิมประมาณ 30 เซนติเมตร

3.เมื่อดินยุบตัวลงจะเหลือในระดับพื้นดินเดิมพอดีโดยก่อนที่จะกลบดินลงในหลุม เราอาจใช้หญ้าแห้งหรือใบไม้รองก้นหลุมก่อนก็ได้นะครับและควรรอให้ดินในหลุมยุบตัวเสียก่อนจึงค่อยลงมือปลูกไม้ผล ง่ายแค่นี้ครับเคล็ดแต่ไม่ลับหน้าแล้งหั่นต้นกล้วยลงไปก้นหลุมจะช่วยเพิ่มความชื้นในดิน

ขอบคุณที่มาโดย ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/cha.tisol

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here