การวางแผนปลูกให้มีผักกินตลอด 90 วัน ช่วงหยุดพิเศษ

0
3054

อยู่บ้านช่วงหยุดพิเศษแล้วจะทำอะไรกันดีให้มีกิน โดยเฉพาะคนมีบ้านพักอาศัยในเมือง มีที่ดินน้อยนิด ปลูกผักในกระถางข้างบ้าน ระเบียงห้อง ในครัว ไว้รับประทานก็ไม่พอกินแน่

วันนี้ สถาบันวิจัยวิทย าศาสตร์ และเ ทคโ นโลยีแห่ง ประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย าศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำแน วคิดนี้ไปทดลองทำม าแล้วที่สถานีวิจัยลำตะคอง นครราชสีมา จนประสบความสำเร็จใช้ได้จริง ทำแล้วมีผักให้เก็บกินได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

การวางแผนปลูกให้มีผักกินตลอด 90 วัน

เริ่มจากปลูกผักที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ไว ในช่วง 3 วันแรก เช่น เพาะถั่วงอก ผักโตไวอายุถัดมา เพาะยอดทานตะวันอ่อน หรือต้นอ่อนผักบุ้ง สามารถ เก็บเกี่ยวมากินได้ตอนอายุ 7—10 วัน ถ้าต้องการบริโภคต้นแก่ ดึงเวลาไปได้ 14—24 วัน ส่วนผักที่จะมีให้เก็บกิน ในช่วง 30-45 วัน ควรเลือกปลูกกลุ่มผักกินใบอย่างคะน้า กวางตุ้งฮ่องเต้กรีนโอ๊ก ผักที่มีอายุให้บริโภคได้ในช่วง 45-60 วัน จะเป็นกลุ่มพริก แตงกวา มะเขือเปราะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here