การเลี้ยงวัวโคราชวากิว วัวที่ถูกพัฒนาสายพั น ธุ์เทียบเท่าเ นื้ อวากิวของญี่ปุ่น

0
1242

การเลี้ยงโคขุนโคราชวากิว

1.เริ่มต้นจากนำวัวห ย่ านม อายุประมาณ 6 เดือน เข้าเลี้ยงให้อาหารให้หญ้าให้ฟางปกติ เหมือนเลี้ยงวัวทั่วไป ไม่จำเป็นต้องขุนด้วยอาหารพิเศษอะไร

2.เมื่อวัวอายุย่ า งเข้า 18 เดือน ก็เริ่มต้นขุนด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการมากขึ้น ในแง่พลังงานสูงขุน พอวัวอายุย่ า งเข้า 24-26 เดือน เราก็จะเพิ่มอาหารที่พลังงานมากขึ้น

ให้อาหารตลอดวัน เพราะหัวใจสำคัญในการเลี้ยงอยู่ช่วงอายุ 26-36 เดือน เราจะต้องให้วัวมีพลังงานเหลือสะสมในร่างกายมากขึ้น พั น ธุ ก ร ร มของวัววากิว ถ้าหากมีไขมัน

เหลือเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่แ ท ร กเข้าไปในกล้ามเ นื้ อ เราจะเห็นได้ว่ามีลายไขมันแ ท ร กเข้าไปในเ นื้ อ ซึ่งไขมันจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัว

ไม่เหมือนไขมันในเนื้อวัวทั่วไป ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงโคขุนทั่วไป โดยตลาดเน้นไปที่ห้างสรรพสินค้าในโคราชและในกรุงเทพมหานคร

อาหารที่ใช้ขุนวัวโคราชวากิว

1.กากน้ำตาล

2.มันสำปะหลังตากแห้งและหญ้าส ด

3.รำอ่อน

4.อาหารสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับวัวโคราชวากิว

แหล่งที่มา:ช่องยูทูป MeowMeaw – Bear

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here