ปลูกมะเขือพวงอย่างไร เพิ่มผลผลิตให้สูง สำหรับมือใหม่ที่สนใจเริ่มต้นปลูก

0
1268

ปลูกมะเขือพวงเพียงต้นเดียวก็รับประทานกันไม่ไหวแล้ว และถ้าปลูกไว้จำหน่าย ก็คุ้มทุน เพราะลงทุนนิดเดียวในครั้งแรก แต่ได้ผลกำไรหลายปี ลองดูศึกษาวิธีปลูกดูก่อนแล้วค่อยทดลองปลูกกัน มะเขือพวกเป็นอีก พืชผัก ที่คนนิยมกินเป็นอ ย่ า งมาก เนื่องด้วยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านโภชนการและสรรพคุณ ต่างๆ ดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำการปลูกกัน เริ่มที่

1.การเตรียมดิน

การปลูก สามารถทำได้ทั้งการปลูก แบบ ยกร่อง แบบ แปลง และแบบ ห ลุ ม

ระยะการปลูก ควรห่างระหว่างต้น 2-3 เมตร ระหว่างแถว 3-4 เมตร

2.การปลูกมะเขือพวง

การปลูกสามารถ ขย า ย พั น ธุ์ ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำลำต้น การปักชำ ร า ก การปักชำยอด ในส่วนนี้แล้วแต่ผู้ปลูก

แต่วันนี้จะทำการปลูก ด้วยเ ม ล็ ดนะครับ

วิธีการปลูกด้วยการเพาะเ ม ล็ ด

1.ย้ า ยต้นกล้าที่ทำการเพาะไว้  โดยการเลือกต้นที่มีใบจริง ประมาณ 3-4 ใบ สูงประมาณ 7–10 เซนติเมตร

2.ย้ า ยไปปลูกในแปลงหรือกระถาง เพื่อทำการเพาะ

3.ให้น้ำในทุกๆ วัน อ ย่ า งสม่ำเสมอ

4.หลังย้ า ยมาปลูก จนครบ 1 อาทิตย์  บำรุงด้วยสูตร 15–15-15 1 ส่วน 4 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน

5.หลังย้ า ยมาปลูก จบครบ 2 เดือน จะเริ่มมีการออกผลผลิต ก็สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคหรือขายได้

6. หลังจากเก็บผลผลิต จนครบ 2 เดือน ควรแต่งกิ่งบริเวณที่เคยเก็บผลผลิต เพื่อให้เกิดการออกยอดใหม่มาแทนที่จะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก และควรแต่งกิ่ง ทุก 2-3 เดือน

การตัดแต่งกิ่งต้นมะเขือพวง อาจทำได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1.การทอนกิ่ง เป็นการตัดกิ่งให้แตกยอดใหม่ โดยตัดให้เหลือตอกิ่งไว้และควรตัดลงมาถึงตาที่อยู่ในทิศทางที่ต้องการ การตัดควรตัดชิดกับตาเป็นปากฉลาม

2.การตัดกิ่งทิ้งทั้งกิ่งคือ ตัดไม่ให้เหลือตอกิ่ง ตัดกิ่งที่ไม่ต้องการทิ้ง เช่น กิ่งที่หันเข้าพุ่ม หรือหันออกจากทิศทางที่ต้องการ การตัดแบบนี้จะตัดชิดกับต้นหรือกิ่งใหญ่

เนื้อหาโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here