เทคนิคการปลูกข่าเพียง 1 เหง้าได้ข่าหลายกอ ปลูกครั้งเดียวไม่ต้องซื้อเหง้าพันธุ์อีก

0
1253

ข่าเป็นพืชผักประจำครัวที่หลายบ้านต้องมีกัน โดยข่าจะมีลำต้นและเหง้าหัวไว้ป ร ะ ก อบ อ า หาร เพิ่มความ เ ผ็ ด ร้ อ น หอม และกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น วันนี้เรานำวิธีการ ป ลู ก ข่าให้แตกกอดีมีเหง้าใหญ่อวบสวยสมบูรณ์มาฝาก

การ เ ต รี ย ม ดินปลูก

ข่าที่พูดถึงนี้เป็นข่า ต า แ ด ง พื้นที่ในการปลูกต้องเรียบเสมอกัน น้ำไม่ท่วมขัง เริ่มจากพรวนดิน จากนั้น โ ร ย ด้วยแกลบ เสร็จแล้วตากดินเอาไว้ 7 วัน แล้วหาฟางมาคลุม โดยหลุมปลูกใช้ขนาด 50 x 50 ก็เหมาะแล้ว

การเตรียมต้นข่า

พั น ธุ์ ข่าที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องเป็นต้นที่มีอายุ 1.6 ปี จะพอดีสำหรับการนำมาปลูก เอามาแยก แ ง่ ง ตั ดใบ ตั ดรากออกไปให้หมดเลย เสร็จแล้วล้างให้สะอาดก็เอาไปปลูกได้เลย

หากสังเกตว่าเหง้าไหนใหญ่เกินไปก็ทำการ ตั ด แบ่งออกจะได้หลายต้นเลย ส่วนที่เป็นรอย หั่ น ก็ทา ปู น แดงลงไปกัน ร า พอปูนแห้งก็เอาไปชำในแกลบดำหรือขุยมะพร้าว 15 วันรากก็งอกแล้ว

การปลูกข่าในแบบต่าง ๆ

หากมีข่าที่ 500 กก ก็ปลูกได้ 1 ต้น/หลุม จะทำให้เราได้ข่า 2,350 กอ สำหรับระยะห่างในการปลูกจะอยู่ที่ 80 x 60 ซม ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต 1,500 กก

หรือจะแบบที่สองก็ใช้ข่า 1,000 กก จะปลูกที่ 2 ต้น/หลุม ระยะห่างในการปลูกเท่ากันกับแบบแรกแต่จะได้ผลผลิตที่ 3,000 กก

และในแบบที่สามนั้นจะใช้ข่าที่ 1,500 กก ปลูกได้ 3 ต้น/หลุม แล้วเราจะได้ข่า 1,500 กอ ระยะการปลูกอยู่ที่ 100 x 100 ซม จะทำให้ได้ผลผลิตที่ 4,500 กก

การบำรุงดู แ ล

โดยเราจะให้น้ำ 1 เดือนให้แค่ 2 ครั้งพอ อาจจะแบ่งให้เป็นรดวันที่ 1 กับ 16 ของแต่ละเดือนก็ได้ โดยเปิดน้ำให้ทั่วเลย โดยให้สังเกตหน้าดินว่าชื้นพอหรือยัง

หากช่วงไหนที่ฝนตกอาจจะไม่ต้องรดก็ได้ แต่ถ้าหากดินเริ่มแห้งแล้วเราก็จะต้องกลับมาให้น้ำ ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ให้ใช้เป็นปุ๋ ย คอกไก่ แ ก ล บ เท่านั้นจะเหมาะกับข่า

พอข่าโตได้สัก 8 เดือน ก็จะแบ่งใส่ปุ๋ ยเป็นระยะ โดยในช่วงแรก ๆ เลยเดือนแรกไปจนถึงเดือนที่ 4 นั้นจะใช้เป็นปุ๋ ยสูต ร 46 – 0 – 0 ต่อไปในช่วงเดือนที่ 5 – 7 นั้นก็ปรับมาใช้เป็นสูตร 0 – 0 – 60 โรยรอบกอข่าให้ห่างจากกอสัก 10 ซม แต่ถ้าปลูกไว้ทานเองก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ ยเพิ่มก็ได้แค่ ปุ๋ ย ค อ ก ก็เพียงพอแล้ว

การเก็บเกี่ยวข่าที่เราขุดออกมาแล้ว ควรจะกลบหลุมให้เรียบร้อยโดยใช้แกลบดำให้พูน ๆ ทั่วทั้งกอข่าเลย จะช่วยให้ข่านั้นแตกหน่อ แ ต ก เหง้าออกมามีสีสวยอวบงาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here