การดูแลมะม่วง หลังเก็บผลผลิต สำคัญมาก

0
1379

หลังเก็บเกี่ยวมะม่วงแล้วต้องตัดแต่งกิ่งเพื่เพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผลที่ดีมีคุณภาพการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

 

ประโยชน์

1.แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง

2.อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น

3.ลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโ ร คและแ ม ล ง

4.ลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร

5.ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง

6.เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น

7.กระตุ้นให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการผลิต

หลักการตัดแต่งกิ่ง

1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้างรูปที่ 1 โดยตัดชิดโคนกิ่ง

3.กิ่งไขว้กัน

4.กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก

5.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ

6.ตัดแต่งกิ่งแซมหรือกิ่งกอตะไคร้ ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร

7.กิ่งที่ถูกโ ร คแ ม ล งทำ ล า ยออก

8.หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเ ชื้ อ ร าหรือพ่นสารเ ค มีป้องกันกำจัดรา

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย

รูปที่ 1 รูปตัดแต่งเปิดทรงพุ่ม

รูปที่ 2 ตัดแต่งแบบลึก

รูปที่ 3 ตัดแต่งแบบทำสาว

รูปที่ 4 การตัแต่งกิ่งเปิดทรงพุ่ม

รูปที่ 5 กิ่งกระจุก

รูปที่ 6 กิ่งกระจุกหลังตัดแต่ง

แหล่งที่มา https://kasetgo.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here