ปลูกกระเพราในกระถาง ไว้หลังบ้าน เก็บกินแทบไม่ทัน

0
657

กระเพราเป็นพืชผักที่ปลูกง่าย ใช้พื้นที่ไม่มาก น่าปลูกไว้กินเอง จะได้กินผักที่สดและปลอดภั ย ต้นแรกของที่บ้านได้จากปักชำก้านที่เหลือจากการซื้อมาทำกับข้าวพอต้นโตออกดอกเมล็ดที่หล่นก็งอกต้นใหม่อีกหลายต้นใช้วิธีถอนต้นที่ไม่ต้องการทิ้งเหลือไว้แต่ต้นที่เราต้องการรุ่นละ
2-3 ต้น

เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ต้นกระเพราเก็บกินใบได้นานๆ คืออย่ าให้ออกดอก พอออกดอกแล้วต้นจะโทรม อายุสั้น ถ้าออกดอกก็ตัดทิ้งเรื่อยๆ ซึ่งควรจะมีอย่ างน้อยชนิดละ 2 ต้น ต้นหนึ่งเก็บกินใบ ส่วนอีกต้นก็ปล่อยให้มีดอกแล้วขย ายพั น ธ์ต่อไปแค่นี้ก็จะมีกระเพราและโหระพาไว้กินตลอด

การปลูกในกระถาง

วิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินหรือหาที่ว่างบริเวณบ้านปลูกไม่ได้ จึงใช้วิธีการปลูกในกระถางไว้เพื่อรับประทานเอง

1.กระถางที่ใช้อาจเป็นกระถางดินเ ผ าหรือวัสดุที่หาได้ง่าย

 

2.ใช้ดินผสมกับมูลสั ต ว์หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ uี้เถ้า ผสมในอัตราส่วนดินกับวัสดุผสม 2:1 หรือ 3:1

3.การปลูกจะใช้วิธีการโรยเมล็ดในกระถาง 5-10 เมล็ด ขึ้นอยู่กับขนาดกระถาง พร้อมเกลี่ยดินกลบเล็กน้อย และรดน้ำหลังการปลูก

4.ต้นกระเพราจะขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ และต้องคอยให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here