เทคนิคเพาะเมล็ดไผ่ ให้งอกไว ได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์

0
389

การเพาะเ ม ล็ ด

ไผ่เมื่อหมดอายุขัยจะออกดอกและต า ย ปกติไผ่จะเริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เ ม ล็ ดไผ่จะเริ่มแก่และร่วงหล่นประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน เกษตรกรสามารถนำเ ม ล็ ดไผ่ที่ได้ไปทำการเพาะต่อไปโดยวิธีการดังนี้

การเก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์

1.เ ม ล็ ดไผ่เมื่อแก่จัดจะร่วงลงพื้น เกษตรกรควรทำความสะอาดหรือถางโคนต้นให้เตียน เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเ ม ล็ ดไผ่ หรือใช้วัสดุหรือตาข่ายรองรับเ ม ล็ ดพั น ธุ์ไผ่ กรณีเขย่ าต้นให้เ ม ล็ ดร่วงจากต้น

2.รวบรวม เ ม ล็ ดพั น ธุ์ไผ่ที่ได้ ทำการฝัดด้วยกระด้งก็จะได้เ ม ล็ ดที่สมบูรณ์

3. นำเมล็ดที่สมบูรณ์มาขัด นวดเอาเปลือกออกโดยใช้พื้นรองเท้าแตะฟองน้ำขัดนวดเมล็ดบนกระด้งและฝัดเอาเปลือกออก

4. นำเมล็ดไผ่ที่ได้ไปผึ่งแดด ประมาณ 1 แดด ก็สามารถนำไปเพาะได้ เพื่อป้องกันแ ม ล งและไม่ควรเก็บเมล็ดไว้เกิน 1 เดือน เพราะจะทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง

วิธีการเพาะกล้าไผ่

1.เมล็ดไผ่ที่จะเพาะควรขัดเอาเปลือกนอกออกก่อนถ้าเพาะทั้งเปลือกนอกเ ม ล็ ดจะงอกช้าและเติบโตไม่สม่ำเสมอ

2.นำเมล็ดไปแช่น้ำ 2 คืน หรือแช่เ ม ล็ ดด้วยน้ำอุ่นประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วแช่น้ำอีก 1 คืน

3.นำเ ม ล็ ดขึ้นจากน้ำ แล้วห่อหุ้มเ ม ล็ ดด้วยผ้ารดน้ำให้ชื้นอยู่เสมอประมาณ 2 คืน เ ม ล็ ดจะเริ่มงอก

4.นำเมล็ดที่เริ่มงอกไปลงแปลงเพาะที่มีขี้เถ้าแกลบผสมดินและทรายรองพื้นหนาประมาณ 4 นิ้ว หว่านเมล็ดแล้วกลบด้วยดินหนาประมาณ 1 ซม. คลุมแปลงด้วยวัดสุคลุมดิน เช่น หญ้าแห้งและฟางข้าว

5.ทำการย้ ายกล้า ภายหลังจากการเพาะลงแปลงแล้วประมาณ 15 วัน ซึ่งต้นกล้าไผ่ตงจะมีความสูงประมาณ 2-3 นิ้ว ย้ายกล้าที่แข็งแรงลงถุงเพาะและอนุบาลไว้ในเรือนเพาะชำ หรือในที่ร่มรำไร ประมาณ 6-8 เดือน ก็นำไปปลูกต่อไป

แหล่งที่มา http://www.kasetporpeang.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here