เทคนิคการตอนกิ่งฟักทอง แบบละเอียด

0
2827

วิธีตอนกิ่งฟักทอง

ฟักทอง

ก็ถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีการกลายพั น ธุ์ไม่แพ้กับมะละกอเลย ฟักทองเป็นอาหารที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยเพราะว่าใช้ทำได้ทั้งของคาวและของหวานและมีสรรพคุณมากมายในการดูแลสุขภาพร่างกาย วันนี้ผมเลยมานำเสนอ อาชีพเกษตรกรรมที่ว่าด้วยวิธีการขย ายพั น ธุ์ฟักทองโดยไม่ใช้เ ม ล็ ดมาฝากกันครับ การตอนกิ่งฟักทองทำให้ผลผลิตเหมือนกับต้นแม่ทุกอย่ างการตอนกิ่งฟักทองทำให้ผลผลิตเหมือนกับต้นแม่ทุกอย่ าง

ถ้าพูดถึง ฟักทองและการตอนกิ่งฟักทองนั้นคงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยเลย เพราะเมื่อสมัยก่อนคนโบราณเขาก็มีการตอนกิ่งฟักทองเหมือนกันแต่วิธีอาจจะดูบ้านๆ และสะดวกไปหน่อยผลที่ได้เลยไม่แน่นอนเหมือนกับการตอนกิ่งในปัจจุบัน

วิธีสมัยก่อนที่เขาทำการตอนกิ่งฟักทองก็คือเขาเอาดินไปกลบตรงข้อตาของต้นฟักทองไม่นานข้อนั้นก็จะเกิดรากและกลายเป็นต้นใหม่ที่มีคุณสมบัติและลักษณะเด่นเหมือนกับต้นแม่ทุกอย่างและให้ผลผลิตที่รวดเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ดซะด้วย

แต่การตอนกิ่งฟักทองในสมัยนี้จะมีความแน่นอนกว่าด้วยการใช้ถุงพลาสติกหุ้มไปที่ข้อต่อของฟักทองโดยในถุงพลาสติกจะมีดินที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วและก่อนที่จะหุ้มพลาสติกก็มีการกรีดต้นฟักทองให้เป็นแผลก่อนเพื่อให้รากเกิดได้ง่ายขึ้น

ลักษณะการตอนกิ่งฟักทองลักษณะการตอนกิ่งฟักทอง

ข้อดีของการตอนกิ่งฟักทอง

การตอนกิ่งฟักทองช่วยให้ประหยัดค่าเ ม ล็ ดพั น ธุ์ การขย ายพั น ธุ์ในลักษณะนี้จะทำให้ผลและเ นื้ อเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ทุกอย่ าง ไม่กลายพั น ธุ์เหมือนกับการขย ายพั น ธุ์ด้วยเ ม ล็ ดหรือช่วยให้ได้ผลผลิตจากบางพั น ธุ์ที่ปลูกด้วยเ ม ล็ ดครั้งแรกที่ติดผล

แต่ขย ายพั น ธุ์ในรุ่นต่อไปไม่ติดผล การตอนฟักทองสามารถตอนได้ทุกพั น ธุ์เมื่อผ่านการตอนแล้วทำการปลูกลงดินในช่วงวันที่ 25 ของการตอน ลูกฟักทองจะออกดอกและพร้อมผสมเกสรในช่วงวันที่ 45 วันหลังจากการนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย นำมีดมาคว้านที่กิ่งหลังจากนั้นก็เอาดินห่อไว้ได้เลยนำมีดมาคว้านที่กิ่งหลังจากนั้นก็เอาดินห่อไว้ได้เลย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนการตอนกิ่งฟักทอง

1.มีดเล็กที่ต้องมีความคมมากๆ

2.เชือกหรือย างหรืออะไรก็ได้ที่สามารถมัดให้แน่นได้

3.ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว

4.uี้เถ้าดำ

5.ดินร่วน

วิธีการตอนกิ่งฟักทอง

1.เลือกต้นแม่พั น ธุ์ที่มีคุณลักษณะเด่นที่เราต้องการและไม่เป็นโ ร คการตอนกิ่งฟักทองนั้นควรที่จะเลือกตอนในเวลาเย็น ๆ โดยตอนตั้งแต่ปลายของกิ่ง ฟักทองเข้าหาโคน โดยที่ตอนจากปลายและเว้นไปอีก 2 ข้อ ข้อที่ 3 ก็ทำการตอนกิ่งฟักทอง อีกได้จนถึงโคนโดยส่วนมากแล้วฟักทองหนึ่งย่ าน จะตอนได้ 5 ต้น

2.ก่อนที่จะตอนควรที่จะตัดใบบริเวณขอที่ตอนออกเพื่อไม่ให้กีดขวางเวลาหุ้มถุงวัสดุและสะดวกในตอนที่กรีดย่ าน
โดยเริ่มจากการกรีดย่ านให้เป็นแ ผ ลย าวไมลึกมา โดยกรีดระหว่างข้อที่ตอน

3.เอาuี้เถ้าดำมาใส่ถุงแล้วใช้มีดผ่าตรงกลางถุง รดน้ำให้ชุ่มนำไปทาบกับข้อของย่ านฟักทอง ให้ข้ออยู่ตรงกลางถุง มัดเชือกให้แน่น ในพื้นที่ฝนตกน้อยอาจจะนำวัสดุมาบังแสงแดดให้กับถุงพลาสติกที่หุ้มด้วยเพื่อไม่ให้ความชื้นระเหยไปได้อย่ างรวดเร็วหรืออาจจะเอาน้ำรดให้พอชุ่มก็ได้

4.เมื่อมัดถุงเสร็จแล้ว

ขั้นตอนต่อไปก็ให้บากตรงท่อน้ำเลี้ยงถัดจากถุงชำ

5.หลังจากนั้น 1 ถึง 2 วันรากจะเดินจะรากเต็มถุงก็สามารถที่จะตัดเอาไปปลูกได้แล้ว กิ่งพั น ธุ์ในช่วงปลายย่ านจะเริ่มงอกรากดีก่อนส่วนที่ถัดเข้าไปหาโคน เมื่อตัดไปปลูกส่วนที่ตอนถัดมาจากปลายจะเริ่มออกรากดีขึ้นไล่กันมาตามลำดับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here