การเลี้ยงไก่งวง ให้ได้ผลผลิตดี ต้องดูแนวโน้มความต้องการของตลาด ไม่ต้องทุ่มงบให้สิ้นเปลือง

0
2389

สวัสสดีครับสมาชิกวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงทุกท่าน เรานำสาระดีๆ มานำเสนอกันเช่นเคย สาระเนื้อหาวันนี้คือการเลี้ยงไก่งวง ไก่งวงเป็นไก่ที่มีขนาดใหญ่ การเลี้ยงไม่ค่อยยุ่งย า ก ถ้าหากเรามีความรู้และศึกษากันให้เข้าใจ มาดูกันว่าแนวทางการเลี้ยง ความต้องการของตลาดเป็นยังไงเชิญศึกษากันเลยครับ

ระยะเวลาในการเลี้ยงที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 5-5.5 เดือน ซึ่งหากเป็นไก่งวงตัวเ มี ยเลี้ยงนานเกิน 5.5 เดือนไปแล้วจะเริ่มสร้างรังไข่เพื่อให้ไข่ ดังนั้นอาหารที่กินไปจะไม่นำไปใช้ในการสร้างเ นื้ อแต่จะนำไปสร้างรังไข่ ส่วนตั ว ผู้

สามารถเลี้ยงได้ 7-8 เดือน  น้ำหนักที่ได้เฉลี่ย ตั ว เ มี ยจะอยู่ที่ 4-5.5 กก. ส่วน ตั วผู้อยู่ที่ 6.5-7 กก.

การเลี้ยงและการจัดการ

เริ่มจากไก่เล็กอายุ 5-7 วัน ถึงจะนำออกจากโรงฟักได้ และเลี้ยงอนุบาลประมาณ 1 เดือน พอเริ่มแข็งแรงก็จะทำวั ค ซี นป้องกันฝี ด า ษ จากนั้นก็ปล่อยขึ้นเลี้ยงบนเล้า ลักษณะการเลี้ยงจะเป็นกลุ่มเลยหรือพื้นโรงเรือนยกพื้นสูงขึ้นมาประมาณ 50-100 เซนติเมตร  ข้อดีของการเลี้ยงแบบยกพื้นสูงสามารถจัดการได้ง่าย เมื่อไก่งวงถ่ายออกมามูล

จะตกลงด้านล่าง สามารถเก็บได้ง่ายและป้องกันพื้นคอกเปียกแฉะ ไม่ทำห มั ก หมมอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโ ร คต่างๆ ได้ ส่วนการให้อาหารในช่วง 45 วันแรกจะให้อาหาร 28% โปรตีน และ 45 วันต่อมาจะให้อาหารที่ 22% โปรตีน จากนั้นให้อาหาร 18% โปรตีนจนถึงจับขาย

สำหรับการจัดการด้านพ่อแม่ พั น ธุ์จะนำเข้ามาเลี้ยงในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีและจะสิ้นสุดไม่เกินเดือนมิถุนายน เพราะว่าช่วงที่พักโรงเรือนจะตรงกับช่วงฤดูฝน เนื่องจากการเลี้ยงพ่อแม่ พั น ธุ์จะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ มีเพียงกันรั้วบริเวณโดยรอบ และอีกหนึ่งเหตุผลคือเพื่อรักษาตลาดไก่ง่วงด้วย ส่วนการใช้พื้นที่ในการเลี้ยงพ่อแม่พั น ธุ์อยู่ที่ 4-5 ตารางเมตรต่อตัว ไก่งวงขุนจะอยู่ที่ 4 ตัวต่อ1 ตารางเมตร

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจอื่นหรืออ ย า กเลี้ยงไก่งวงเป็นอาชีพเสริม อ ย่ าคิดแค่ว่าเอาเงินส่วนหนึ่งซัก 2-3 แสนมาลงทุนแล้วให้พ่อแม่อยู่บ้านเลี้ยง ซึ่งทำในลักษณะนี้ไม่ได้ เพราะอ ย่ า งน้อยคุณต้องมีองค์ความรู้ที่ชัดเจน สามารถถ่ายทอดได้ สิ่งสำคัญต้องพร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมกับกลุ่ม เช่น มาตรฐานฟาร์มที่ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกัน สามารถช่วยเหลือชุมชน เพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้อื่นในชุมชน เพราะถ้าไม่มีกลุ่มก็ไม่มีการพัฒนา ถ้าทำได้จะพบว่าการเลี้ยงไก่งวงไม่ได้เป็นแค่อาชีพเสริม แต่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้มากอีกอาชีพหนึ่ง

ส่วนผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้เลยว่าไก่งวงที่บริโภคอยู่ทุกวันนี้ เป็นไก่งวงที่เกิดจากการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย เป็นไก่งวงที่มีการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระและมีมาตรฐานตามกรมปศุ สั ต ว์ ที่สำคัญสะอาด ปลอดภัย

ขอขอบคุณ : คุณศรีวรพงษ์ ฤาชา (เฟริส์ท) เลขที่ 59 หมู่ 7 บ้านหนองหว้า ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

Tel.: 089-001-8765 / 085-100-8765

Email : srivorapong.lu@luechafarm.com

Website : http://www.luechafarm.com

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here