วิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อถึงติดผล ต้องทำอย่ างไรบ้าง

0
367

วิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อถึงติดผล เน้นการให้น้ำ ให้ปุ๋ย เฝ้าระวังแมลงศั ต รูมะม่วง

ในระยะที่มะม่วงเริ่มแทงช่อดอก ควรมีการบำรุงรักษาต้นมะม่วงให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอจึงจะเพิ่มโอกาสในการติดผลได้ดียิ่งขึ้นมีวิธีดูแลมะม่วงในช่วงแทงช่อดอกจนถึงขนาดเล็ก ดังนี้

1) เมื่อมะม่วงแทงช่อดอกประมาณ 10 เซนติเมตรเริ่มให้น้ำเล็กน้อยเพียงแค่หน้าดินเปียกแต่ควรให้ต่อเ นื่ อง เพื่อให้ดอกมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ติดผลได้ดีและเมื่อติดผลแล้วให้เพิ่มปริมาณน้ำทีละน้อย

2) เมื่อติดผลอ่อนขนาดเท่าหัวไม้ขีดให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผลโดยใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม หรือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 21-21-21 อัตรา 2-3 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร ผสมย าจับใบฉีดพ่นทุก 2 สัปดาห์ติดต่อกันประมาณ 5 ครั้ง

3) ในระยะเริ่มแทงช่อดอก และดอกเริ่มบานให้ป้องกันกำจัดแ ม ล งประเภทเพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่นห น อ น wี เสิ้อกัดกินมะม่วง โ ร คราดำช่อมะม่วงและโ ร คราแป้งทั้งนี้ในระยะที่ดอกทย ายบาน และติดผลขนาดเล็ก ให้หยุดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแ ม ล งทุกชนิดทันทีในระยะผลโตขนาดเท่าหัวไม้ขีด ให้ฉีดพ่นสารสารเ ค มีป้องกันกำจัดแ ม ล ง เช่น เพลี้ยจั๊กจั่น ห น อ นเจาะผลอ่อน

แหล่งที่มา http://knowledge.kasetbay.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here