รวมสูตรการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ จากหอยเชอรี่

0
1269

วิธีการทำน้ำปุ๋ยหมัก จากหอยเชอรี่

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

1.เนื้อหอยเชอรี่ หรือหอยเชอรี่พร้อมเปลือก

2.ไข่หอยเชอรี่

3.พืชสดอ่อน / แก่

4.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล)

5.ถังหมักที่มีฝาปิด

6.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ

7.แกลลอน / ถังบรรจุผลิตผลปุ๋ยน้ำหมักจากหอยเชอรี่

8.กรวยกรองปุ๋ยน้ำหมัก

วิธีการทำหัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ

1.เก็บหัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติจากเปลือกสับปะรด จากแปลงปลูกสับปะรดในระยะการเจริญเติบโตที่พร้อมจะเก็บบริโภค ซึ่งแปลงปลูกสับปะรดไม่มีการใช้สารเ ค มีกำจัดโ ร คพืชมาก่อนไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งจะมีเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์อยู่ตามธรรมชาติ

2.เฉือนหรือปลอกเปลือกสับปะรดให้ติดตาจากผลสับปะรดสุกจำนวน 3 ส่วน สับหรือบดให้ละเอียดแล้วนำมาผสมกับน้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 1 ส่วน แล้วนำทั้ง 2ส่วนมาผสมกัน คลุกเคล้าให้เข้ากัน พร้อมทั้งใส่น้ำมะพร้าวผสมด้วย จำนวน 1 ส่วน เมื่อผสมกันแล้วใส่ถังปิดฝาด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ 7 – 10 วัน ถ้ามีกลิ่นเหม็นให้เติมน้ำตาลโมลาส(กากน้ำตาล) ลงไปคนให้เข้ากันจนกลิ่นหายไป
3.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ที่หมักได้ที่ สามารถเก็บในภาชนะที่ปิดฝาสนิท ในสภาพอุณหภูมิห้องได้นานเป็นปี

วิธีการทำปุ๋ยน้ำจากหอยเชอรี่

วิธีที่ 1 หมักหอยเชอรี่ทั้งตัว

1.หอยเชอรี่ทั้งตัวมาทุบหรือบดให้ละเอียดพร้อมเปลือก 3 ส่วน
2.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 3 ส่วน
3.น้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ 1 ส่วน
นำทั้ง 3 อย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปบรรจุในถังหมักปิดฝาทิ้งไว้และคนให้เข้ากัน ถ้ามีการแบ่งชั้น ถ้ามีกลิ่นเ ห ม็ นให้เติมกากน้ำตาลลงไปคนให้เข้ากัน จนหายกลิ่นเ ห ม็ น แล้วหมักต่อไปจนกว่าจะไม่เกิดก๊าซให้เป็นบนผิวหน้าของปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ แต่จะเห็นความระยิบระยับอยู่ที่ผิวหน้าน้ำหมักดังกล่าว บางครั้งอาจจะพบว่ามีตัวหนอนลอยผิวหน้าหรือบริเวณข้างถัง ควรรอให้ตัวหนอนใหญ่เต็มที่และต า ยไป ก็ถือว่าการหมักหอยเชอรี่สิ้นขบวนการ กลายเป็นปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ สามารถนำไปใช้ได้หรือนำไปพัฒนาผสมกับปุ๋ยน้ำอื่นๆ ใช้ประโยชน์ต่อไป

วิธีที่ 2 หมักไข่หอยเชอรี่

1.นำกลุ่มไข่หอยเชอรี่มาทุบหรือบดให้ละเอียด 3 ส่วน
2.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 3 ส่วน
3.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ทรีย์ธรรมชาติ 1 ส่วน
คลุกเคล้าให้เข้ากันและนำไปหมักตามวิธีที่ 1

วิธีที่ 3 หมักไข่หอยเชอรี่และพืช

1.นำกลุ่มไข่หอยเชอรี่บดให้ละเอียดผสมกับพืชอ่อนๆ หั่น 3 ส่วน
2.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 3 ส่วน
3.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ 1 ส่วน
แล้วนำไปหมักตามขบวนการที่ 1

วิธีที่ 4 หมักเนื้อหอยเชอรี่ต้มสุก

1.นำเนื้อหอยเชอรี่ที่ต้มสุกใส่เกลือแกงพอเหมาะบดละเอียด 3 ส่วน
2.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 3 ส่วน
3.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ 1 ส่วน
หมักตามขบวนการที่ 1

วิธีที่ 5 หมักเนื้อหอยเชอรี่และพืชสด

1.นำเนื้อหอยเชอรี่ต้มสุกบดให้ละเอียด + พืชสดสับ 3 ส่วน
2.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 3 ส่วน
3.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ 1 ส่วน
หมักเช่นเดียวกับวิธีการที่ 1

วิธีที่ 6 หมักเนื้อหอยเชอรี่ ไข่หอยเชอรี่และพืชสด

1.ตัวหอยเชอรี่หรือเปลือก ไข่ และพืชสด 3 หรือ 6 ส่วน
2.น้ำตาลโมลาส (กากน้ำตาล) 3 หรือ 6 ส่วน
3.หัวเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์ธรรมชาติ 5 หรือ 3 ส่วน
หมักเช่นเดียวกับวิธีการที่1

อัตราการใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากหอยเชอรี่ / ไข่ / พืช

1.พืชที่มีอายุน้อย หรือระยะการเจริญเติบโตแรกๆ ใช้ 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 7 – 10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิด อายุ ช่วงการเจริญเติบโตของแต่ละพืช
หมายเหตุ ถ้าต้องการน้ำมากให้ใส่น้ำมะพร้าวอ่อนหรือแก่ให้มากหรือท่วมปุ๋ยหมัก

** การทำน้ำหมักชี ว ภ า พไม่ว่าจากหอยเชอรี่หรือวัสดุอื่น เป็นการย่อยสลายในกระบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ที่จุ ลิ น ท รีย์จะปล่อยกลิ่นเ ห ม็ นจากแก๊สไข่เ น่ าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาตามธรรมชาติ แถมด้วยแก๊สมีเทนที่ถ้ามีขนาดถังใหญ่ๆ ก็สามารถนำไปใช้หุงต้มได้

ข้อมูลที่มาโดย: สำรวล ดอกไม้หอม การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ กองป้องกันและกำจัดศั ต รูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งที่มา http://www.farmthailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here