สอนการปลูกตระไคร้ในเข่งให้ตระไคร้แตกกอได้ดี

0
1294

การปลูกตะไคร้ในตะกร้า

วัสดุอุปกรณ์

1.ตะไคร้ 4-5 ต้น

2.ไม้จิ้มฟัน 4-5 อัน

3.ดินสำหรับปลูก 1 กระสอบ

4.น้ำสะอาด

5.ถ้วยใบเล็ก

6.เข่งพลาสติกเบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2

ขั้นตอนการทำ

1.เลือกตะไคร้ต้นอวบ ๆ มาตัดแบ่งเฉพาะส่วนโคน โดยให้มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว

2.ขั้นต่อมาให้นำไม้จิ้มฟันมาปักเข้าไปที่กึ่งกลางของโคนตะไคร้ ดังรูป วิธีการนี้จะช่วยเปิดทางให้ตะไคร้ออกรากได้เร็วยิ่งขึ้น

3.จากนั้นนำโคนตะไคร้ที่ทำการปักไม้จิ้มฟันแล้วมาแช่น้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน โดยการแช่ให้นำส่วนที่เสียบไม้จิ้มฟันไว้จุ่มน้ำให้ทั่ว

4.เมื่อครบกำหนดวันแล้วจะพบว่าโคนตะไคร้เริ่มแตกใบอ่อนออกมาให้เห็น

5.เมื่อหยิบหัวขึ้นมาดูจะสังเกตุได้ว่าตะไคร้เริ่มแตกรากแล้ว

6.จากนั้นมาทำการเตรียมเข่งสำหรับปลูกตะไคร้ โดยการนำดินปลูกมาใส่ในเข่งจนเต็ม พย าย ามใช้เสียมพรวนดินอย่าให้ดินเกาะกันแน่นเกินไป

7.นำตะไคร้ที่เตรียมไว้ปักลงดิน อย่างเบามือ ในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังอย่ าให้เกิดความเสียหายกับรากตะไคร้

8.ทำการรดน้ำให้สม่ำเสมอ เช้า-เย็น เมื่อครบ 13 วัน จะพบว่าตะไคร้เริ่มแตกงอกและงามแล้วค่ะ

9.เมื่อครบกำหนดเวลา 1 เดือน จะพบว่าจะไคร้แตกกอเต็มเข่ง สามารถเก็บผลผลิตไปจำหน่ายหรือประกอบอาหารในครัวเรือนได้เลย

ปลูกง่ายมากวิธีการก็ไม่ซับซ้อน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้อีกต่างหาก อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปลูกกันนะคะ

แหล่งที่มา: postnoname

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here