ปลูกขนุน ควรปลูกสาย พั น ธุ์ไหนดี ที่ตลาดต้องการสูง

0
446

บ้านเรามีพั น ธุ์ดีอยู่หลายพั น ธุ์ ผมขอแนะนำให้รู้จักเพียง 4 พั น ธุ์ ดังนี้

พั น ธุ์ทองประเสริฐ

มีทรงต้นสูง โปร่ง ใบกลมใหญ่ ปลายมน สีเขียวเข้ม ให้ผลทะวาย ติดผลเมื่ออายุ 2 ปี อายุเก็บเกี่ยวหลังออกดอกแล้ว 140-150 วัน ทรงผลค่อนข้างกลม

เปลือกผลสีเขียวถึงเขียวอมน้ำตาล หนามใหญ่ เปลือกบางมาก น้ำหนักผล 12-15 กิโลกรัม ขั้วผลสั้น เนื้อหรือยางสีขาวอมเหลือง เนื้อแน่นและหนา 0.5-0.6 เซนติเมตร ความหวาน 20-27 บริกซ์ ให้เปอร์เซ็นต์เนื้อมาก ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักผล

ขนุนทองประเสริฐ ปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน

พั น ธุ์ศรีบรรจง

ทรงต้นทึบ ใบเล็ก ปลายใบแหลม เปลือกผลสีเขียวเข้ม ออกผลทะวาย เป็นพั น ธุ์หนัก ให้ผลเมื่ออายุ 5 ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 140-145 วัน

หลังออกดอก ลักษณะผลกลม เปลือกสีเขียวเข้ม หนามใหญ่ เปลือกหนาปานกลาง น้ำหนักผล 10-15 กิโลกรัม เนื้อสีเหลืองทอง ซังมีน้อย เนื้อหนา กรอบ หนา 1 เซนติเมตร รสหวานจัด วัดได้ 28 บริกซ์ ให้เ นื้ อผล 40 เปอร์เซ็นต์

พันธุ์ทองสุดใจ

ทรงพุ่มเป็นรูปปิระมิด ใบรี ขอบใบเรียบ ปลายใบมนบิดเล็กน้อย ติดผลดกมาก อายุเก็บเกี่ยว 120-150 วัน หลังออกดอก ผลย าวเรียว เปลือกสีเหลืองอมน้ำตาล หนามสั้นและถี่ ปลายแหลม เปลือกบาง น้ำหนักผล 10-12 กิโลกรัม ขั้วผลยาวปานกลาง ซังมีน้อย เ นื้ อผลสีเหลืองเข้ม ยวงใหญ่และหนา ความหวาน 18 บริกซ์ ให้เนื้อผล 35-40 เปอร์เซ็นต์

พันธุ์จำปากรอบ

ทรงต้นเตี้ย รูปทรงปิระมิด ใบเล็ก ปลายใบมน เขียวเข้ม ขอบใบไม่บิด เป็นประเภทอายุเบา เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 120-150 วัน หลังออกดอก ผลรูปทรงเรียวย าว เปลือกสีเหลืองอมเขียว หนามสั้น ปลายแหลม น้ำหนักผล 10-25 กิโลกรัม เปลือกหนาปานกลาง มีซังน้อย เนื้อผลหรือยวงสีส้ม ไม่หนา ความหวาน 18 บริกซ์ และให้เนื้อ 30-35 เปอร์เซ็นต์

ตามที่ผมเล่ามา ขนุนทั้ง 4 พั น ธุ์ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้วทุกพั น ธุ์เป็นพั น ธุ์ที่ตลาดต้องการ

แหล่งที่มาจาก https://www.technologychaoban.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here