การปลูกและการดูแลดอกขจร สร้างรายได้ ลงทุนครั้งเดียว เก็บขายได้ตลอดปี

0
1375

เมื่อเอ่ยถึงขจรคนชนบทจะรู้ดีเนื่องจากเป็นพืชผักที่เกิดตามรั้วบ้านหาเก็บบริโภคได้ทั่วไป เป็นไม้เถาเล็ก ใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง กลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นหลอดสั้นๆ ปลายกลีบ แยก เป็น 5 แฉก ดอกอ่อนสีเขียว ดอกออกมากตั้งแต่ต้นฤดูหนาว สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอ ย่ า งที่สำคัญ เก็บขายสร้างรายได้ มีความนิยม ไม่ต่างจากผักชนิดอื่นเลยทีเดียว มาดูวิธีการปลูกและดูแลกันครับ

การปลูก

ขจร สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด และทุกสภาพ แต่ดินที่แนะนำคือ ดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนมากๆ โดยขจร เป็นพืชที่ไม่นิยมแดดด และไม่ชื่นชอบน้ำมาก เนื่องจาก เป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี ดังนั้นการรดน้ำให้รด 2 วันต่อครั้ง

การเลือกกิ่ง

คัดเลือกเครือดอก ที่มีลักษณะสมบูรณ์ โดยสังเกตุจากเครือที่โตสมบูรณ์ และใบร่วงหมดแล้ว หากเจอเครือที่มีลักษณะนี้ถือว่ าเป็นเครือที่สมบูรณ์เหมาะแก่ การนำไปข ย า ยต่อและเตรียมกิ่ง

การเตรียมกิ่ง

เลือกตัดในส่วนของข้อ ให้ได้ 2 ข้อ ความยาวข้อละ 2 เซนติเมตร แล้วนำส่วนที่เป็นข้อที่ตัดออก ปักลงดินลึกเพาะชำลึก ประมาณ 1-2 เซนติเมตร หรือจะทำการชำไว้จนมีรากงอกออกมาแล้วนำนำไปลงดินปลูก

การเตรียมดิน

การเตรียมดิน สามารถทำได้เช่นเดียวกับการปลูกพืชทั่วไป นั่นคือ การยกร่องขึ้น เพื่อไม่ให้น้ำท่วม

วิธีการปลูก

1.ใช้ระยะปลูก 2×2 เมตร 1 ปลูกแบบ 2 แถวใน 1 แปลง

2.ทำหลุมลึก 30-50 ซม. ใส่ปุยคอก นำกล้าลงปลูก

กลบดินให้แน่นก่อนรดน้ำ

3.รดน้ำให้ชุ่ม ใน 1 หลุมปลูก 1-3 กิ่ง

การให้น้ำ รดน้ำวันละครั้ง หรือตามสภาพความชื้นของดิน หลังจากนั้น 1 เดือนขึ้นไปจะเริ่มออกดอก หรือ ให้น้ำอ ย่ า งเพียงพอ หลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 5 เดือน ดอกสลิดจะเริ่มออกดอก และเก็บผลผลิตได้

การทำค้าง

1.ใช้เสาไม้เป็นหลักหลัก 2 เสา ปักห่างกัน 2 เมตร สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร

2.ปักตามแนวย า ว ของแปลง และระหว่างเสาหลักจะใช้ไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว

3.ปักแล้วใช้ไม้ไผ่ ผูกเป็นขั้นบันได 5-6 ขั้น ให้เป็นทางสำหรับยอดขจร ขึ้นไป จะเป็น 1 ซุ้ม

4.ควรเว้นทางเดินประมาณ 80 ซม. แล้วทำซุ้มต่อไปตามความต้องการ

การเก็บเกี่ยว

หลังปลูกประมาณ 5 เดือน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยการเก็บเกี่ยว ให้ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งคมๆ ตัดตรงขั้วก้านดอก เก็บเกี่ยวแต่เช้ามืด แบบวันเว้นวัน

ประโยชน์ทางอาหารดอกขจร

ยอดอ่อน ดอก ผลอ่อน รับประทานสด หรือ จะนำไปลวกให้สุก รับประทานร่วมกับน้ำพริก ดอกนำไปปรุงอาหาร เช่น ผัด แกงจืด แกงส้ม ส่วนที่ใช้เป็นอาหารดอกขจร ยอดอ่อน ดอกตูมและบาน ผลอ่อน ยอด

เนื้อหาโดย me-panya

เรียบเรียง วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here