การปลูกหญ้าหวานอิสราเอล ให้กอใหญ่ ใบหนาเต็มกอ

0
2796

การปลูกหญ้าหวานอิสราเอล

1.เตรียมท่อนพั น ธุ์โดยทำการสั บให้เหลือท่อนละ 5-6 ปล้อง

2.ระยะห่างการปลูก 1 x 1 เมตร

3.ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 10 ซม.

4.วางท่อนพั น ธุ์ลงดิน กลบดินแล้วใช้มือกดแน่นพอประมาณ

5.การให้น้ำ ให้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่ความชื้น

ขอบคุณแหล่งที่มา:www.organicfarmthailand.com

เรียบเรียงโดย: วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here