สูตรหญ้าเนเปียร์หมัก ขั้นตอนง่ายๆ ทำเองก็ได้ ทำขายก็รวย

0
710

การผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก

การผลิตหญ้าหมักคือการนำพืชอาหารสั n ว์ชนิดต่างๆ นำมาเก็บรักษาไว้ในสภาพความชื้นสูงที่ไม่มีอากาศ ซึ่งการเก็บแบบหมักนี้สามารถอยู่ได้เป็นเวลานานโดยส่วนประกอบต่างๆ และคุณค่าของอาหารไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับไว้ใช้เป็นอาหารสั n ว์ในช่วงขาดแคลนหญ้าสด หลังการทำหญ้าหมักประมาณ 1 สัปดาห์จะเริ่มมีกลิ่นหอม ประมาณ 3 สัปดาห์จะเกิดการหมักเต็มที่

ปัจจัยที่ควบคุมคุณภาพของการหมัก

1.ชนิดของพืช เป็นพืชที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งและน้ำตาลสูงพอสมควร ควรมีลำต้นตันเพื่อช่วยลดช่องอากาศภายในให้น้อยที่สุด เช่น ข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ ซึ่งในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีคาร์โบไฮเดรตละลายน้ำได้ (WSC) 18 % ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการนำมาผลิตหญ้าหมัก โดยไม่ต้องเติมสารเสริมในการทำหญ้าหมัก

2.เวลาในการตัดพืชมาทำหมัก ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปและยังมีคุณค่าทางอาหารอยู่ ในการตัดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 พืชมาทำหมักควรตัดที่อายุประมาณ 60-70 วัน

3.ความย าวของท่อนพืช ช่วยในการไล่อากาศ เช่น หั่ นย าวประมาณ 1 นิ้ว

4.ระดับความชื้นเหมาะสม พืชที่นำมาหมักควรมีความชื้นประมาณ 60–70 %

5.การกำจัดอากาศออก เป็นหลักสำคัญที่สุดในการทำหญ้าหมัก เพราะป้องกันการเกิดเ ชื้ อs าและช่วยให้จุ ลิ น ท รี ย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนสร้างกรดมารักษาคุณภาพของหญ้าหมักเอาไว้

รูปแบบและวิธีการทำมีหลายรูปแบบ ดังนี้

1.หลุมหมักแบบราง

2.หลุมหมักแบบกำแพงคอนกรีต

3.หลุมหมักแบบปล่อง

4.หลุมหมักแบบท่อ

5.ถุงหมักแบบสุญญากาศ

6.แบบม้วนก้อน

7.แบบบรรจุในภาชนะจากผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรม

8.แบบกองพื้น

ขั้นตอนการทำหญ้าหมัก

1.การตัดหญ้าหรือพืชในระยะที่เหมาะสม หั่นให้มีขนาด 2-3 ซม. (1 นิ้ว) เพื่อช่วยในการอัดหญ้าให้
แน่น

2.การบรรจุลงหลุมหรือภาชนะหมัก จ าเป็นต้องอัดให้แน่น เพื่อไล่อากาศออกให้มากที่สุดโดยใช้
คนย่ าหรือใช้แทรกเตอร์วิ่งทับ หากมีการเติมสารเสริมต้องน ามาผสมผสมกับหญ้าให้ทั่วถึงก่อนบรรจุ

3.การกลบหลุม หรือปิดภาชนะบรรจุ เมื่อบรรจุหญ้าเต็มหลุมและอัดหญ้าแน่นแล้ว จะต้องปิดหลุม
หรือภาชนะบรรจุให้สนิท เพื่อป้องกันอากาศซึมเข้าและฝนชะล้าง ถ้าหลุมขนาดใหญ่ควรใช้พลาสติกคลุมก่อน
แล้วจึงใช้วัสดุต่างๆ กดทับบนผ้าพลาสติกอีกชั้น

4.การเก็บและเปิดใช้หญ้าหมักภายหลังการปิดหลุมหรือภาชนะ ให้เก็บทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ จะได้หญ้า
หมักที่สมบูรณ์ สามารถเปิดและน ามาใช้ได้ แต่ถ้าเปิดหลุมหมักทิ้งไว้นานๆ หญ้าหมักที่ไม่ได้น ามาใช้จะเกิดการ
สูญเสียได้

ลักษณะที่ดีของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก

1.สี ควรมีสีเขียวแกมเหลือง ถ้าสีน้ าตาลไหม้แสดงว่าเกิดความร้อนมากในขณะทำหมัก ถ้าเป็นสีดำ
ไม่ควรนำไปใช้เลี้ยงสั n ว์

2.กลิ่น ควรมีกลิ่นหอมเปรี้ยวอ่อนๆ คล้ายผลไม้ดอง

3.เ นื้ อหญ้าหมัก ต้องไม่เป็นเ มื อ ก ไม่เละ เอามือถูเนื้อไม่หลุดออกมาไม่มีราหรือส่วนที่บูดเ u่ า

4.ความชื้น ควรอยู่ระหว่าง 65-70% หากมีความชื้นสูงพืชหมักจะเปรี้ยวหรือถ้าความชื้นน้อยจะ
เสียได้ง่ายกว่าปกติ

5. ความเป็นก s ด ควรมี pH อยู่ระหว่าง 3.5 – 4.2

ภาพที่ 9 การผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ในเกษตรกร

แหล่งที่มา http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/use_pakchong1.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here